SLJ2
 • 1. Umetnostno besedilo
A) članek v ćasopisu
B) Pepelka
C) Bonton
D) uradni list
 • 2. Neumetnostno besedilo
A) Navodila za telefon
B) Mehurčki
C) Pepelka
D) Kekec
 • 3. Katera mesta so pravilno napisana
A) novo Mesto, Šmarna Gora, Nova Gorica
B) Šmarna gora, Novo mesto, Nova Gorica
C) Novo Mesto, šmarna Gora, nova Gorica
 • 4. Prebivalec Kranja je
A) Krančan
B) Kranjčan
C) Krajinčan
 • 5. Kadar nastopamo pri pouku, na proslavi uporabljamo
A) knjižni jezik
B) pogovorni jezik
C) neknjižni jezik
 • 6. Besedam hiter, debel, velik so protipomenke
A) hiter, suh, utrujen
B) počasen, obilen, buden
C) počasen, suh, majhen
 • 7. Besedam bolj glasen, bolj močan, bolj hiter poišči prave besede
A) hrupen, močnejši, hitrejši,
B) glasnejši,močnejši, hitrejši,
C) glasnejši, močnejši, bliskovit
 • 8. Katere besede so večpomenke
A) zvezda, hiša, stol
B) češnja, kruh, jež
C) vile, klop, zvezda
 • 9. Miha je bil na strelskem tekmovanju prvi. Katera poved je pravilna, če se vprašamo po njegovi uvrstitvi?
A) Na kakšnem tekmovanju je bil Miha prvi?
B) Kdo je bil prvi na strelskem tekmovanju?
C) Katero mesto je zasedel Miha na strelskem tekmovanju?
 • 10. Besede z ožjim pomenom za besedo zelenjava so...
A) korenje, meso, špinača
B) bučke, korenje , solata
C) bučke, testenine, korenje
 • 11. Besada s širšim pomenom za besedo kura je
A) riba
B) rak
C) ptič
 • 12. Lastna imena so
A) Simon, Jože, Delo
B) Tone, Jana, Sneguljčica
C) Jure, Piran, Italija
 • 13. Zemljepisna lastna imena
A) Zalka, Koper, Sava
B) Evropa, Tine, Kranj
C) Mars, Ljubljana, Kolpa
 • 14. Stvarna lastna imena so
A) Celje, Dnevnik, Koper
B) Delo, film Kekčeve ukane, Ciciban
C) Tine, Ana, Dnevnik
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.