SLJ - Zapišem pravilno 1
Zapišem pravilno _1
Mojca Pozvek
SLJ - 4. raz.
Mihova šolska torba
je precej
teška - težka
.
Prejšnji teden sem
močno prehlajen.
biv - bil
nahrbtnik - nahrptnik
V
topel pulover.
je spravil tudi
Babica je prišila
vnukovo srajco.
gumb - gump
na
prijetno presenečenje.
V
škatlji - škatli
se je skrivalo
Učiteljica je pohvalila
Metkino
risbo - rizbo
.
Kamorkoli si pogledal,
povsod - povsot
so bile smeti.
pozabljena dva
Na mizi sta ostala
zveska - zvezka
.
Na koncertu so nastopali
glazbeniki - glasbeniki
sami priznani
.
Na opravičilu je bil
podpis - potpis
staršev.
Prijateljica je sporočila,
da danes
ne bo - nebo
prišla.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.