MAT 8r Ploščina kroga-preverjanje znanja
KROGPri vse nalogah za pi uporabi vrednost 3,14, računske rezultate zaokroži na 2 decimalki ali na eno,če je odgovor beseda, jo zapiši z malimi črkami.
Za nadaljevanje vpiši: da
Koliko enotskih kvadratkov meri ploščina lika?
ploščina kvadrata pa meri
Stranica kvadrata meri 6 cm, obseg meri 
Dolžina pravokotnika meri 7 cm, širina pa 5 cm.
Obseg pravokotnika meri
Dopolni.
Premer kroga je 6 cm. Polmer tega kroga je
Obseg tega kroga je 
.
cm.
cm, ploščina pa
cm2.
.
.
cm,
cm.
cm2.
Koliko popolnoma polnih kvadratkov je v krogu?
Odgovor: 
Koliko meri polmer tega  kroga?
Odgovor: 
enote.
kvadratkov.
Zapiši nekatere
večkratnikeštevila pi.
20π
5π
8π
10π
15π
7π
4π
3π
2π
Polmer kroga je 7 cm. Izračunaj ploščino kroga. 
Dopolni.
p= 
p=3,14 
p=
p=3,14 
 π r2
(7  cm)2
cm2
cm2
Polmer kroga je 11 cm. Izračunaj ploščino kroga.
Dopolni.
p=3,14 
p= 
p=
 π r2
cm2
cm2
r=
r=
r=
Premer kroga je 16 cm. Izračunaj obseg kroga. 
Dopolni.
2
d
2
cm
cm
p= 3,14.
p=
p=
 π r2
cm2
cm2
r=
r=
r=
Obseg kroga je 7 π cm. Izračunaj polmer kroga
in ploščino. Dopolni.
π
o
π
cm
π cm
p=
p= 3,14 .
p=
π . r2
cm2
cm2
o=
kvadrat
a=
a=
.a
Obseg kvadrata meri 52 cm. Izračunaj ploščino včrtanega kroga.
cm
cm
r=
r=
r=
krog
a
2
2
cm
cm
p=
p= π 
p= 
π r2
cm2
cm2
Ploščina kroga meri 225π cm 2. Izračunaj polmer kroga.
r=
r=
r=
r=
 √
 √
 √
p
π
π
cm
cm2
π
cm2
Ploščina kroga meri 200,96 cm 2. Izračunaj obseg kroga.
r=
r=
r=
r=
 √
 √
 √
p
cm
π
3,14
cm2
cm2
o = 2π
o = 2π
o = 
cm
cm
Izračunaj ploščino modrega in zelenega kroga ter rdečega kolobarja. Vpiši samo mersko število.
Izračunaj ploščino sestavljenega lika.
Vpiši samo mersko število.
ploščina pravokotnika=
ploščina celega kroga=
ploščina polovice
kroga=
ploščina sestavljenega
lika=
Izračunaj ploščino vseh modro obarvanih delov.Vpiši samo mersko število.
ploščina kvadrata=
ploščina kroga=
ploščina modrih delov=
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.