SLJ - Lastno ali občno ime?
OBČNO ime?
LASTNO ali
Mojca Pozvek
SLJ - 4. raz.
lastno
?
CELJE
občno
?
JUNIJ

OSNOVNA ŠOLA

LJUBLJANICA

lastno
?
občno
?
GEA
(revija)

TOREK

lastno
?
občno
?
MAREC
občno
?
ŠOLA ZA KLOVNE
lastno
?
(pesem)
Gospodinja  je dala
v cvetlični lonček.
zemljo
Zemljo
ključe.
žvižga
Sosed
Kos
?
kos
?
V  grmu glasno
.
je pozabil
Ciciban
ciciban
Najmlajši tabornik
je bil še
Največja slovenska
ki ponikne, je
Reka
?
reka
?
.

,

Gorovje
gorovje
KAKO JE PRAV?
KAKO JE PRAV?
Nedelja
nedelja
Prešernov dan
prešernov dan
KAKO JE PRAV?

Dan samostojnosti

dan samostojnosti

in enotnosti
in enotnosti
KAKO JE PRAV?
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.