Dinarskokraški svet
Dinarskokraški svet zavzema
Med planotami se raztezajo
Višji svet predstavljajo visoke in nizke
proti
.
in sicer v smeri
Slovenijo
.
.
od
Poimenuj reliefne oblike na slikah.
v zvezku in lahko preveriš.
Kaj prikazuje puščica na sliki? Enako sliko imaš
Na zemljevidu poimenuj visoke dinarske planote.
Značilnosti katere dinarske pokrajine so prikazane na
spodnjih slikah? Vpiši jo v prazen okvir.
Ena od nizkih planot že v svojem imenu pove, da tam ni
veliko površinskih voda. Teče pa po njej reka Krka.Ta planota je:
V učbeniku na strani 51 spodaj preberi odstavek,
ki govori o tem, kako ponika voda v kraških tleh.Dopolni spodnje besedilo.
razpoke in jih pri tem širi in poglablja.
odteka
V apnenčastih tleh so številne
. Tako obogatena deževnica pronica skozi
dioksida, zaradi katerega postane rahlo
. Ta se v zraku navzame plina
, v katere
Poimenuj POVRŠINSKE kraške pojave.
Poimenuj PODZEMNE kraške pojave.
Navpična jama se imenuje
Včasih se nad jamo udre jamski strop. Takrat nastane
udorna jama ali
Kraške jame so dveh vrst - če po njih teče reka, je to
Dopolni besedilo.
, če reke ni, pa
.
.
.
Katero znamenito  Slovensko jezero je prikazano na sliki?
To njegovo posebnost imenujemo
Njegova posebnost je, da včasih je, včasih pa ga ni.
.
industrija in storitvene dejavnosti.
Nalogo reši s pomočjo namiznega zemljevida Slovenije.
prometne poti, tam so nastala večja mesta, razvila se je
Spodaj našteta naselja dodaj k ustreznemu podolju.
Podolja so pomembna, ker po njih potekajo pomembne
V Notranjskem podolju najdemo mesto
V Ribniško-Kočevskem podolju se nahaja vas
V Dolenjskem podolju se nahaja
Ivančna Gorica
?
Rakek
?
Rakitnica
?
.
.
.
Katere dejavnosti iz preteklosti, ki so značilne za
dinarskokraški svet, prepoznaš na slikah?
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.