MAT 8r Obratno sorazmerje 1
Izpolni tabelo, če velja obratno sorazmerje.
x
2
1
3
6
y
12
Izpolni tabelo, če velja obratno sorazmerje.
2
6
1
x
3
9
y
Izpolni tabelo, če velja obratno sorazmerje.
x
8
10
4
y
6
k=xy
Izpolni tabelo, če velja obratno sorazmerje.
x
20
15
10
y
6
k=xy
Izpolni tabelo, če velja obratno sorazmerjein zapiši enačbo obratnega sorazmerja.
x
2
3
y =
x
10
y
Izpolni tabelo, če velja obratno sorazmerjein zapiši enačbo obratnega sorazmerja.
x
2
3
y =
x
6
y
Izpolni tabelo, če velja enačba obratnega sorazmerjaxy =20
x
2
y
1
4
Izpolni tabelo, če velja enačba obratnega sorazmerjaxy =4,5
x
2
y
0,9
3
Pet delavcev opravi neko delo v 12 urah.V kolikšnem času opravi enako delo 6 delavcev?
6 delavcev opravi enako delo v 
čas(h)
12
št. delavcev
6
1
urah.
30 litrov jabolčnika prelijemo v steklenice.
Izpolni tabelo.
število steklenic
15
6
prostornina  steklenice (l)
1,5
0,3
8 metrski hlod lahko razžagamo na enako dolge dele na različne načine. Zapiši vse celoštevilčne možnosti.
število delov
1
2
dolžina (m)
2
1
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.