Piramide
PIRAMIDE
OPIS PIRAMIDE
Pokončna piramida
a - 

s, s1, s2, ... -

v -

v1 - 
Višina
?
Osnovni rob
?
Višina stranske 
ploskve
?
Stranski rob
?
Poševna piramida
Vrste piramid
tristrana
?
petstrana
?
štiristrana
?
Pravilne piramide
pravilna tristrana
?
pravilna štiristrana
?
pravilna šeststrana
?
Mreža piramide
Dopolni!
Vse stranske ploskve piramide 

sestavljajo plašč                .
Mrežo piramide sestavlja 
ena                ploskev in
          piramide.
Površina piramide
Dopolni! 
                (P) piramide je
vsota ploščin vseh ploskev, 
ki piramido omejujejo.  
Obrazec:    =        + pl
Ploščina plašča:    = n •                    

Površina
?
P
?
O
?
pl
?
a
?
• v1
2
Prostornina piramide
Dopolni! 

                      ali volumen                 
piramide je velikost prostora,
ki ga telo zasede.                  
Obrazec:    =      

(Zapiši z besedo.)
V
?
O
?
• v
3
Katere piramide so na sliki?
pravilna štiristranapiramida
?
pravilni
četverec 
?
poševna
štiristrana
piramida
?
pravilna 
tristrana
piramida
?
Izpolni tabelo!
Število robov
Število oglišč
Število ploskev
3-strana piramida
4-strana piramida
Daljico AV na skici imenujemo               rob piramide.

Daljico SV na skici imenujemo              piramide.

Štirikotnik ABCD je                  ploskev piramide.

Daljica EV na skici je               stranske ploskve.
Dana je pravilna 4-strana piramida. Dopolni povedi.
Stranske ploskve piramide so                                    .

Razdalja med vrhom in ravnino osnovne ploskve je             .

Osnovna ploskev pravilne 4-strane piramide je               .

Vsota ploščin vseh mejnih ploskev predstavlja                piramide.

Mrežo pravilne 3-strane piramide sestavljajo                           trikotnik
in trije                     trikotniki.
Dana je pravilna 4-strana piramida. Dopolni povedi.
Dopolni obrazec.
Pravilna 3-strana piramidaOsnovna ploskev je enakostranični trikotnik.
O =
pl = 3 ·

  
o =
3
?
a2 ·

· a

4

?
a
?
2

· v1

Dopolni obrazec.
Pravilna 3-strana piramida
s
?
v
?
v1
?
Dopolni obrazec.
Pravilna 4-strana piramidaOsnovna ploskev je kvadrat.
O =     
pl = 4 ·

  
   = 4 · a

o

?
a2

?
a
?
2

· v1

Dopolni obrazec.
Pravilna 4-strana piramida
a
?
v1
?
s
?
Dopolni obrazec.
Pravilna 6-strana piramidaOsnovna ploskev je pravilni šestkotnik.
O = 6 ·
pl = 6 ·

  
o =
6
?

· a

a
?
a 2 ·

2

· v1

4

?
Dopolni obrazec.
Pravilna 6-strana piramida
v1
?
a
?
v
?
2
?
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.