Piramide
Povzeto po spletni strani: http://www2.arnes.si/~osljtrb1s/piramide/piramida.htm
PIRAMIDE
pravposevna
OPIS PIRAMIDE
Pokončna piramida
a - 

s, s1, s2, ... -

v -

v1 - 
Višina
?
Osnovni rob
?
Višina stranske 
ploskve
?
Stranski rob
?
Poševna piramida
razrazraz
Vrste piramid
tristrana
?
petstrana
?
štiristrana
?
pravilnapravilnapravilna
Pravilne piramide
pravilna tristrana
?
pravilna štiristrana
?
pravilna šeststrana
?
mreza
Mreža piramide
Dopolni!
Vse stranske ploskve piramide 

sestavljajo plašč                .
Mrežo piramide sestavlja 
ena                ploskev in
          piramide.
mreza p
Površina piramide
Dopolni! 
                (P) piramide je
vsota ploščin vseh ploskev, 
ki piramido omejujejo.  
Obrazec:    =        + pl
Ploščina plašča:    = n •                    

Površina
?
P
?
O
?
pl
?
a
?
• v1
2
volumenvolumenvolumen
Prostornina piramide
Dopolni! 

                      ali volumen                 
piramide je velikost prostora,
ki ga telo zasede.                  
Obrazec:    =      

(Zapiši z besedo.)
V
?
O
?
• v
3
vajaa
Katere piramide so na sliki?
pravilna štiristranapiramida
?
pravilni
četverec 
?
poševna
štiristrana
piramida
?
pravilna 
tristrana
piramida
?
Izpolni tabelo!
Število robov
Število oglišč
Število ploskev
3-strana piramida
4-strana piramida
vajaa
Daljico AV na skici imenujemo               rob piramide.

Daljico SV na skici imenujemo              piramide.

Štirikotnik ABCD je                  ploskev piramide.

Daljica EV na skici je               stranske ploskve.
Dana je pravilna 4-strana piramida. Dopolni povedi.
Stranske ploskve piramide so                                    .

Razdalja med vrhom in ravnino osnovne ploskve je             .

Osnovna ploskev pravilne 4-strane piramide je               .

Vsota ploščin vseh mejnih ploskev predstavlja                piramide.

Mrežo pravilne 3-strane piramide sestavljajo                           trikotnik
in trije                     trikotniki.
Dana je pravilna 4-strana piramida. Dopolni povedi.
pravilnakoren
Dopolni obrazec.
Pravilna 3-strana piramidaOsnovna ploskev je enakostranični trikotnik.
O =
pl = 3 ·

  
o =
3
?
a2 ·

· a

4

?
a
?
2

· v1

pravilnaobrazecsobrazec strpravilnapravilnaobrazec str
Dopolni obrazec.
Pravilna 3-strana piramida
s
?
v
?
v1
?
pravilna
Dopolni obrazec.
Pravilna 4-strana piramidaOsnovna ploskev je kvadrat.
O =     
pl = 4 ·

  
   = 4 · a

o

?
a2

?
a
?
2

· v1

obrazecpravilpravilobrazecpravilobrazec
Dopolni obrazec.
Pravilna 4-strana piramida
a
?
v1
?
s
?
pravilnakoren
Dopolni obrazec.
Pravilna 6-strana piramidaOsnovna ploskev je pravilni šestkotnik.
O = 6 ·
pl = 6 ·

  
o =
6
?

· a

a
?
a 2 ·

2

· v1

4

?
pravilnaobrazecpravilnaobrazecobrazecpravilna
Dopolni obrazec.
Pravilna 6-strana piramida
v1
?
a
?
v
?
2
?
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.