Poodobni trikotniki - lažje naloge

 Podobni trikotnik

(lažje naloge)

Trikotnika na sliki sta si podobna. Označi drugi trikotnik.

A

b

c

C

a

B

C'
?
b'
?
a'
?
A'
?
B'
?
c'
?

Zapiši velikosti manjkajočih kotov, če veš, da velja ∆ABC~∆A'B'C'.

A

α = 35
β =
γ=

C

B

A'

α' =
γ'=
β' = 65

C'

B'

Dopolni, da dobiš pravilne trditve.

A

50
100

Pari istoležnih oglišč:

30

B

A in
B in
C in

C

E
?
D
?
F
?

F

Pari istoležnih stranic:

50

D

100
AB in
BC in
AC in

DF

?
DE
?
EF
?
30

E

Dopolni manjkajoče podatke.
BE II CD

A

Pari istoležnih stranic:

AB in
AD in
BE in
AE
?
AC
?
CD
?

B

E

trikotniku

Trikotnik ACD je podoben

C

.

D

Trikotnika na sliki sta si podobna. Dopolni manjkajoče podatke.

A

c : c' =
a : a' =
α = 40
b = 5 cm
:
:

C

B

A'

b' = 3 cm
α' =

C'

B'

Izračunaj manjkajoče podatke in odgovori na vprašanje.
α =
Trikotnik ∆ABC je podoben trikotniku ∆A'B'C'.

∆ABC

 

β = 90

 

γ = 55

Drži.

Ne drži.
β' =

∆A'B'C'

 

α' = 40

 

γ' = 55

Izračunaj manjkajoče podatke in odgovori na vprašanje.
γ =
Trikotnik ABC je podoben trikotniku A'B'C'.

∆ABC

 

α = 90

 

β = 30

Drži.

Ne drži.
α' =

∆A'B'C'

 

β' = 30

 

γ' = 60

Izračunaj manjkajoče podatke in odgovori na vprašanje.

∆ABC

 

a = 4 cm

 

b = 8 cm

 

c = 10 cm

∆EFG

 

e = 6 cm

 

f = 12 cm

 

g = 15 cm

a : e =
b : f =
c : g =

Razmerje mora biti poenostavljeno!

Trikotnik ABC je

podoben trikotniku EFG.

Drži.

Ne drži.
:
:
:
Trikotnika na sliki sta si podobna. Dopolni manjkajoče podatke.
16 cm

Razmerje med istoležnima stranicama trikotnika ABC in 

trikotnika EFG je:

A

C

40 cm

Razmerje mora

biti poenostavljeno!

:

B

20 cm

E

G

cm

F

Trikotnik ABC je podoben trikotniku EFG.

Stranice trikotnika ABC merijo 7 cm, 11 cm in 12 cm, najdaljša

stranica v trikotniku EFG pa meri 24 cm.

Razmerje med istoležnima stranica trikotnika ABC in EFG je:

Najkrajša stranica  trikotnika EFG meri

24 : 7

7 : 24

24 :11

12 : 24
11 : 24

24 :12

cm.

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.