Prostornina (l, dl)
Merimoprostornino
(dl, l)
1 deciliter
?
Koliko je tekočine? Prenesi ustrezne napise nad slike.
1 liter
?
5 litrov
?
2 decilitra
?
Metka ima jutri rojstnodnevno zabavo. Pobavila je 10 sošolcev.Koliko soka je kupila?Izberi najbolj verjeten odgovor.
5 decilitrov.
5 litrov.
50 litrov.
Tone je kupil nov akvarij. Koliko vode je potreboval, da ga 
je napolnil?
Izberi najbolj verjeten odgovor.
5 decilitrov.
5 litrov.
50 litrov
Irena je v slaščičarni naročila sok. Koliko soka je 
bilo v kozarcu?
Izberi najbolj verjeten odgovor.
20 litrov.
2 decilitra.
2 litra.
Koliko zobne paste je v tubi? Izberi najbolj verjeten odgovor.
7 decilitrov.
Manj kot 1 deciliter.
Polovico litra.
Več kot 1 liter.
Koliko detergenta je v plastenki?
Izberi najbolj verjeten odgovor.
En deciliter.
Manj kot 1 deciliter.
7 litrov.
Sedem decilitrov.
Največ koliko bencina lahko natočimo v posodo?Izberi najbolj verjeten odgovor.
10 litrov.
1 deciliter.
1 liter.
Koliko kakava je v skodelici? Izberi najbolj verjeten odgovor.
1 liter.
2 decilitra.
2 litra.
Manj kot 1 deciliter.
Zapiši manjkajočo enoto.
Oče je na bencinski črpalki natočil 
40                               bencina.
Zapiši manjkajočo enoto.
Mama je v vrč nalila pet                          mleka.
Zapiši manjkajočo enoto.
V kopalni kadi je osemdeset                           vode.
Zapiši manjkajočo enoto.
Tina si je za zajtrk pripravila kosmiče. Prelila jih je z dvema 
mleka.
Dopolni.
je kratica za enoto                     .
je kratica za enoto                      .
Koliko soka je v posodi? 
Zapiši mersko 
      število.
Zapiši mersko enoto        s kratico.
Dopolni.
Koliko vode moramo naliti v 

zgornjo posodo, da bo v obeh 

posodah enaka količina vode?
Mersko število.
Merska enota 
s kratico.
Izberi pravilno trditev.
V posodi je en liter vode.
V posodi je več kot en liter vode.
V posodi je manj kot en liter vode.
Izberi pravilno trditev.
dva litra vode.
en liter vode.
malo več kot kot en liter vode.
malo manj kot en liter vode.
V posodi želimo imeti 2 litra vode.

Doliti moramo še:

Prostornina

v litrih

Diagram prikazuje, koliko pijače so otroci popili na zabavi.Pri pravilni trditvi v okvirček zapiši P, pri napačni pa N.
Popili  so 2 litra jabolčnega soka. 

Popili so 2 dl malinovca.

Popili so večmalinovca kot vode.

Prostornina

v litrih

Diagram prikazuje, koliko pijače so otroci popili na zabavi. 
Dopolni, da dobiš pravilno trditev.
Na zabavi so otroci popili

                             pijače.
Zapiši mersko 
število.
Zapiši mersko enoto z besedo.
Preglednica prikazuje, koliko mleka je dala krava v enem tednu. Dopolni, da dobiš pravilno trditev.
Krava je dala v sredo                  mleka.
Zapiši mersko 
število.
Zapiši mersko enoto s kratico.
Preglednica prikazuje, koliko mleka je dala krava v enem tednu. Pri pravilni trditvi v okvirček zapiši P, pri napačni pa N.
Krava je v ponedeljek dala več mleka 
kot v torek.
V prvih treh dneh je krava dala 57 litrov  mleka.
V zadnjih dveh dneh je krava dala 35 decilitrov mleka.
V sredo je dala 7 litrov manj mleka 
kot v soboto.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.