Ura
 • 1. Koliko kaže ura?
A) Pet minut čez tri.
B) Pol treh.
C) Petnajst minut čez eno.
D) Petnajst minut do enih.
 • 2. Koliko kaže ura?
A) Pol enajstih.
B) Dvajset minut čez deset.
C) Pol desetih.
D) Deset čez tri.
 • 3. Koliko kaže ura?
A) Ura je pet minut do desetih.
B) Ura je deset minut čez deset.
C) Ura je deset do dvanajstih.
D) Ura je deset.
 • 4. Koliko minut je minilo od 5:00?
A) 47 minut.
B) 102 minute.
C) 2 minuti.
D) 62 minut.
 • 5. Ali uri kažeta enak čas?
A) Skoraj.
B) Razlika je velika.
C) Ne.
D) Da.
 • 6. Koliko časa preteče, ko se mali kazalec pomakne od ene številke do druge?
A) Ena minuta.
B) 60 minut.
C) 5 minut.
D) Dve uri.
 • 7. Kateri del dneva kaže naslednji čas?
A) Opoldan.
B) Večer.
C) Dopoldan.
D) Popoldan.
 • 8. Kateri del dneva kaže naslednji čas?
A) Opoldan.
B) Dopoldan.
C) Polnoč.
D) Popoldan.
 • 9. Kateri del dneva kaže naslednji čas?
A) Dopoldan.
B) Popoldan.
C) Noč.
D) Opoldan.
 • 10. Kateri del dneva kaže naslednji čas?
A) Jutro.
B) Večer.
C) Dopoldan.
D) Popoldan.
 • 11. Kolikšen del kroga je opravil veliki kazalec?
A) Eno četrtino.
B) Eno desetino.
C) Eno šestino.
D) Eno tretjino.
 • 12. Kolikšen del kroga je opravil veliki kazalec?
A) Polovico.
B) Petnajstino.
C) Četrtino.
D) Tretjino.
 • 13. Koliko je ura?
A) 9:40
B) 2:12
C) 10:40
D) 10:20
 • 14. Koliko je ura?
A) 2:45
B) 1:48
C) 1:50
D) 2:12
 • 15. Čez koliko časa bo ura polnoči?
A) Čez 2 uri in 1 minuto.
B) Čez eno uro.
C) Čez eno minuto.
D) Čez 45 minut.
 • 16. Čez koliko časa bo ura deset?
A) Čez eno uro.
B) Čez 36 minut.
C) Čez 6 minut.
D) Čez 26 minut.
 • 17. Koliko bo ura čez eno uro?
A) Dve.
B) Pol treh.
C) Pet.
D) Petnajst minut čez dve.
 • 18. Koliko bo ura čez pet ur?
A) 20:00
B) 17:00
C) 15:00
D) 14:00
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.