Črke e in polglasnik 12
 • 1. Kaj je prav?
A) brnjenje
B) brnenje
 • 2. Kaj je prav?
A) vozlanje
B) vozljanje
 • 3. Kaj je prav?
A) šivilstvo
B) šiviljstvo
 • 4. Kaj je prav?
A) pletiljstvo
B) pletilstvo
 • 5. Kaj je prav?
A) rohnjenje
B) rohnenje
 • 6. Kaj je prav?
A) kljekljanje
B) klekljanje
C) kleklanje
 • 7. Kaj je prav?
A) cepljenje
B) ceplenje
 • 8. Kaj je prav?
A) pomanjkljivost
B) pomanjklivost
C) pomanklivost
D) pomanjklivosti
 • 9. Kaj je prav?
A) živlenski
B) živlenjski
C) življenjski
 • 10. Kaj je prav?
A) vesoljski
B) vesolski
 • 11. Kaj je prav?
A) dalni
B) daljni
 • 12. Kaj je prav?
A) obvladliv
B) obvladljiv
 • 13. Kaj je prav?
A) notranski
B) notranjski
 • 14. Kaj je prav?
A) kranjski
B) kranski
 • 15. Kaj je prav?
A) dijeta
B) dieta
 • 16. Kaj je prav?
A) radijo
B) radio
 • 17. Kaj je prav?
A) karijerja
B) karijera
C) kariera
 • 18. Kaj je prav?
A) milijon
B) milion
C) miljon
 • 19. Kaj je prav?
A) olimpijada
B) olimpiada
 • 20. Kaj je prav?
A) decembrski
B) decemberski
 • 21. Kaj je prav?
A) mojsterski
B) mojstrski
 • 22. Kaj je prav?
A) koprska televizija
B) koperska televizija
 • 23. Kaj je prav?
A) metersko blago
B) metrsko blago
 • 24. Kaj je prav?
A) petdesetliterski sod
B) petdesetlitrski sod
 • 25. Kaj je prav?
A) ministerski stolček
B) ministrski stolček
 • 26. Kaj je prav?
A) jezersko dno
B) jezrsko dno
 • 27. Kaj je prav?
A) Ni tovarn.
B) Ni tovaren.
 • 28. Kaj je prav?
A) Filem je lep.
B) Film je lep.
 • 29. Kaj je prav?
A) Vsak peti je brezposelen.
B) Vsak peti je brezposeln.
 • 30. Kaj je prav?
A) Glas je šel iz grl.
B) Glas je šel iz gerl.
 • 31. Kaj je prav?
A) Napisal je lepo pesm.
B) Napisal je lepo pesem.
 • 32. Kaj je prav?
A) tednski pregled
B) tedenski pregled
 • 33. Kaj je prav?
A) v petek je doma
B) v petk je doma
 • 34. Kaj je prav?
A) Dvignil je rilec.
B) Dvignil je rilc.
 • 35. Kaj je prav?
A) V grmu je zajc.
B) V grmu je zajec.
 • 36. Kaj je prav?
A) Vzemi robec!
B) Vzemi ropc!
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.