SLJ 5 Velika začetnica
Navodilo:
V kvadratke vpiši samo prvo črko besede.
Pazi,da bodo velike in male začetnice pravilne.
Nastavitve:
Upoštevaj male 
in velike črke.

Mama mi je 

(K/k)   upila

(S/s)   lovenski

(P/p)   ravopis.

 

Rad obiskujem

(Ž/ž)   ivalski

(V/v)   rt v

(L/l)   jubljani.

Pri (M/m)     matematiki vadimo iz(D/d)    elovnega (Z/z)     zvezka  (S/s)   vet(M/m)    atematičnih (Č/č)    udes.

Rad gledam

(R/r)   isanko

(P/p)   alček

(D/d)   avid.

Rad posežem po

(K/k)  njigi

(R/r)   onja,

(R/r)   azbojniška

(H/h)   či.

Svoji

(S/s)  impatiji

pripravljam za

(V/v)   alentinovo

veliko

(P/p)   resenečenje.

Prebivalec Slovenije je ________________.

 

Prebivale Španije je __________________.

 

Prebivalec Novega mesta je ________________.

 

Prebivalec Evrope je _____________.

 

Prebivalec Indije je ______________.

 

Prebivalec Ajdovščine je _____________.

katerega se neznosno kadi. Mlajši
zaradi visoke cene bombonov.
Mama
V
vrsti pravi
ašperček sedi od
ečera ob
ila
ene, ki se največkrat drži kot
ružini
 era se
era, se neprestano jezi
avlihe. Najstarejši
avliha so vsi po
ašperšku, iz
pa jezi zaradi
utra do
mere.
rat

Vstavi črke v 

tem vrstnem redu:

d, p,

p,

g, j,

v, g,

b,

c,

m, j, 

j, c.

Hvala za sodelovanje!
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.