ŠTEVILA DO 1000 (1. VAJA)

Natančno preberi in poišči pravo številko!

492
štiristo dvaindvajset

429

422

Natančno preberi in poišči pravo številko!

197

sto sedemintrideset

137

373

dvesto štiriinpetdeset

Natančno preberi in poišči pravo številko!

22

245

92

965

254

Natančno preberi in poišči pravo številko!

516

petsto šestdeset

560

506

Natančno preberi in poišči pravo številko!

970

devetsto  sedem

789

907

Natančno preberi in poišči pravo številko!

143

sto štiriinštirideset

134

144

Natančno preberi in poišči pravo številko!

22
22

391

tristo dvajset

92
92

203

320

Natančno preberi in poišči pravo številko!

166

štiristo šestnjst

406

416

Natančno preberi in poišči pravo številko!

65

petinšestdeset

556

560

Natančno preberi in poišči pravo številko!

710

sedemsto ena

701

711

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.