NIT4_KAJ POTUJE IZ HIŠE
__1. EKOLOŠKI OTOKA. TELEFONSKI POGOVOR, SMS, MMS, ELEKTRONSKA POŠTA
__2. KAJ SO FIRBCOLOGIB. SAJE, DIM, PLINI
__3. KANALIZACIJAC. TRDNI IN TEKOČI ODPADKI
__4. LOČEVANJE ODPADKOVD. TEKOČE ODPADNE SNOVI
__5. NEVARNI ODPADKIE. BIOLOŠKI, EMBALAŽA, PAPIR, STEKLO
__6. ODPADNE SNOVIF. STRUPENO, DRAŽLJIVO, OKOLJU NEVARNO, JEDKO, LAHKO VNETLJIVO
__7. PRODUKTI GORENJAG. POSTOPEK ZA PREDELAVO ODPADNE EMBALAŽE
__8. RECIKLIRANJEH. BATERIJE, ZDRAVILA, KARTUŠE, EMBALAŽA ŠKROPIV IN GNOJIL
__9. SPOROČILAI. PROSTOR Z ZABOJNIKI ZA LOČENO ZBIRANJE POSAM. VRST ODPADKOV
__10. VRSTE POSEBNIH ODPADKOVJ. SO ODDAJA Z ODGOVORI NA VPRAŠANJA, POIŠČI JIH NA YOUTUBU
__11. DIVJE ODLAGALIŠČEA. PRANJE, UMIVANJE, POMIVANJE, WC ODPADKI
__12. FEKALIJEB. NAPRAVA ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA , DA NE ŠKODIJO OKOLJU
__13. IZOLACIJAC. ODPIRANJE OKEN, PONOČI SE HIŠA OHLAJA OD ZUNAJ NAVZNOTER
__14. KOSOVNI ODPADKID. MANJŠA PORABA KURJAVE POZIMI, POLETI BOLJ HLADNO
__15. POZITIVNE LASTNOSTI IZOLACIJEE. SNOVI ZA OHRANJANJE TEMPERATURE V HIŠI
__16. PRODNIKF. STIROPOR, STIRODUR, STEKLENA VOLNA
__17. TEKOČE ODPADNE SNOVIG. MESTO V NARAVI, KJER SO NEPRIMERNO ODLOŽENI ODPADKI
__18. UHAJANJE TOPLOTE IZ HIŠEH. ORGANIZIRAN ODVOZ VEČJIH KOSOV ODSLUŽENIH PREDMETOV
__19. VRSTE IZOLACIJSKIH SNOVII. PODJETJE ZA ODVOZ SMETI V ČRNEM GRABNU
__20. ČISTILNA NAPRAVAJ. WC ODPLAKE
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.