NIT4_KAJ POTUJE IZ HIŠE
__1. EKOLOŠKI OTOKA. TELEFONSKI POGOVOR, SMS, MMS, ELEKTRONSKA POŠTA
__2. KAJ SO FIRBCOLOGIB. SAJE, DIM, PLINI
__3. KANALIZACIJAC. TRDNI IN TEKOČI ODPADKI
__4. LOČEVANJE ODPADKOVD. BIOLOŠKI, EMBALAŽA, PAPIR, STEKLO
__5. NEVARNI ODPADKIE. TEKOČE ODPADNE SNOVI
__6. ODPADNE SNOVIF. STRUPENO, DRAŽLJIVO, OKOLJU NEVARNO, JEDKO, LAHKO VNETLJIVO
__7. PRODUKTI GORENJAG. BATERIJE, ZDRAVILA, KARTUŠE, EMBALAŽA ŠKROPIV IN GNOJIL
__8. RECIKLIRANJEH. POSTOPEK ZA PREDELAVO ODPADNE EMBALAŽE
__9. SPOROČILAI. SO ODDAJA Z ODGOVORI NA VPRAŠANJA, POIŠČI JIH NA YOUTUBU
__10. VRSTE POSEBNIH ODPADKOVJ. PROSTOR Z ZABOJNIKI ZA LOČENO ZBIRANJE POSAM. VRST ODPADKOV
__11. DIVJE ODLAGALIŠČEA. PRANJE, UMIVANJE, POMIVANJE, WC ODPADKI
__12. FEKALIJEB. NAPRAVA ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA , DA NE ŠKODIJO OKOLJU
__13. IZOLACIJAC. STIROPOR, STIRODUR, STEKLENA VOLNA
__14. KOSOVNI ODPADKID. ORGANIZIRAN ODVOZ VEČJIH KOSOV ODSLUŽENIH PREDMETOV
__15. POZITIVNE LASTNOSTI IZOLACIJEE. ODPIRANJE OKEN, PONOČI SE HIŠA OHLAJA OD ZUNAJ NAVZNOTER
__16. PRODNIKF. SNOVI ZA OHRANJANJE TEMPERATURE V HIŠI
__17. TEKOČE ODPADNE SNOVIG. MANJŠA PORABA KURJAVE POZIMI, POLETI BOLJ HLADNO
__18. UHAJANJE TOPLOTE IZ HIŠEH. PODJETJE ZA ODVOZ SMETI V ČRNEM GRABNU
__19. VRSTE IZOLACIJSKIH SNOVII. MESTO V NARAVI, KJER SO NEPRIMERNO ODLOŽENI ODPADKI
__20. ČISTILNA NAPRAVAJ. WC ODPLAKE
Rešitve nalog
1.J  2.I  3.E  4.D  5.F  6.C  7.B  8.H  9.A  10.G
11.I  12.J  13.F  14.D  15.G  16.H  17.A  18.E  19.C  20.B
Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.