KOTI, KROŽNICA
KROŽNICA  IN PREMICA

KOTI


NALOGE SEM PRIPRAVILA
 UČITELJICA  HELENA D.

deli kota
VRH
kota

KOT
KRAK kota
pravi kot
TOPI  kot
OSTRI  kot
 PRAVI  kot
topi kot
 TOPI  kot
 PRAVI kot
 OSTRI  kot
ostri kot
PRAVI  kot
OSTRI  kot
TOPI  kot
polmer premer
KROG
KROŽNICA
polmer premer
= POLMER
= premer
copy of krožnica premica
V kakšnem odnosu sta premica in krog?

                Povleci ustrezne izraze.
mimobežnica
tangenta
sekanta
naloga
Premica a je:
mimobežnica
dotikalnica
sekanta
naloga
Dotikalnici sta:
 premici a in d
 premici d in c
 premici b in d
naloga
Premica c je:
 tangenta
tetiva
naloga
Premici b in d sta:
 vzporednici
pravokotnici
naloga
Označi napačno trditev.
 ER C b
 F C d
 a II b
 b II d
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.