KOTI, KROŽNICA
KROŽNICA  IN PREMICA

KOTI


NALOGE SEM PRIPRAVILA
 UČITELJICA  HELENA D.

VRH
kota

KOT
?
KRAK kota
TOPI  kot
OSTRI  kot
 PRAVI  kot
 TOPI  kot
 PRAVI kot
 OSTRI  kot
PRAVI  kot
OSTRI  kot
TOPI  kot
KROG
KROŽNICA
= POLMER
= premer
V kakšnem odnosu sta premica in krog?

                Povleci ustrezne izraze.
mimobežnica
?
tangenta
?
sekanta
?
Premica a je:
mimobežnica
dotikalnica
sekanta
Dotikalnici sta:
 premici a in d
 premici d in c
 premici b in d
Premica c je:
 tangenta
tetiva
Premici b in d sta:
 vzporednici
pravokotnici
Označi napačno trditev.
 ER C b
 F C d
 a II b
 b II d
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.