NIT2 preverjanje
 • 1. Kje poteka fotosinteza?
A) v listih
B) v cvetu
C) v steblu
D) v koreninah
 • 2. V kakšni obliki je voda na zem.?
A) tekoče , plinasto, mastno
B) sluzasto , tekoče , trdno
C) tekoče, plinasto, trdno
 • 3. Kateri proces je nasproten fotosintezi?
A) razkrajanje
B) gorenje
C) celično dihanje
 • 4. Kateri proces je nasproten celičnem dihanju
A) gorenje
B) fotometrija
C) fotosinteza
 • 5. Kaj delajo razkrojevalci?
A) pridelujejo hrano
B) razgradijo odmrle organizme
C) hranijo se z drugimi organizmi
 • 6. Kaj delajo potrošniki?
A) razgradijo odmrle organizme
B) nakupujejo hrano
C) hranijo se z drugimi organizmi
 • 7. Kaj delajo proizvajalci
A) zbirajo surovine
B) izdelajo hranilne (organske) snovi
C) razgradijo odmrle organizme
 • 8. V vodi lahko raztopiš
A) les, železo, plastiko
B) sol, sladkor, milo
C) tkanino, sol, sladkor
 • 9. Ko so kapljice v oblakih dovolj težke pride do..
A) snega
B) dežja
C) padavin
D) ivja
 • 10. Zaradi sončne enegije voda na zemlji
A) pronica
B) izhlapeva
C) kompenzira
 • 11. Voda, ki pronica v tla in jo črpamo iz tal se imenuje
A) podtalnica
B) deževnica
C) rosa
 • 12. kako v sušnem obdobju varčno ravnamo z vodo
A) zalivamo vrtove
B) peremo avtomobile
C) zapiramo pipo pri umivanju zob
D) dolgo se tuširamo
 • 13. Čistilne naprave...
A) odtranijo umazanijo iz vode
B) razbarvajo vodo
C) odstranijo bakterije in umazanijo iz vode in jo naredijo neškodljivo za okolje
D) odstranijo bakterije iz vode
 • 14. Kje največ porabimo vode
A) v gospodinjstvu
B) v industriji
C) pri osebni higijeni
 • 15. Pri osebni higijeni vodo porabimo za
A) za pranje perila
B) umivanje telesa in zob
C) za pranje posode
 • 16. V gospodinjstvu največ vode porabimo za
A) pranje perila in posode
B) zalivanje rož
C) za domače živali
 • 17. Ko miška poje seme, miško nato poje kača, kačo pa poje orel je to
A) prehranjevalno okolje
B) prehranjevalna veriga
C) prehranjevalni splet
 • 18. Ko miško poje lisica, mrhovino lisice pa poje medved , ki je pred tem jedel gozdne sadeže in čebele, čebele pa je pojedel sršen katerega je pojedla miška to imenujemo
A) prehranjevalna veriga
B) prehranjevalni splet
C) prehranjevalna vrsta
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.