Poštevanka števila 3
Poštevanka števila 3 
1 • 3 = 
2 • 3 =
3 • 3 =
5 • 3 = 
4 • 3 =
10 • 3 =
8 • 3 =
9 • 3 =
6 • 3 = 
7 • 3 = 
8 • 3 =
3 • 3 =
6 • 3 = 
4 • 3 =
2 • 3 =
10 • 3 =
5 • 3 = 
1 • 3 = 
7 • 3 = 
9 • 3 =
Koliko je snežink? Napiši račun in izračunaj. 
3 + 3 + 3 = 
+
+
+
=
=
=
7 • 3 = 
9 • 3 = 
4 • 3 = 
Izračunaj. 
10 • 3 =
7 • 3 = 
3 • 3 = 
Izračunaj. 
1 • 3 =
8 • 3 =
5 • 3 = 
Izračunaj. 
3
Kateri večkratniki števila 3 manjkajo? Napiši jih. 
9
24
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.