Enočleniki 8.r
Enočlenikom določi koeficient.
3x
-0,7ab3
xy
5
-2ab
-c
V ustrezni stolpec vpiši podoben enočlenik:-ax;  3xy;  2ab;  3;  2x;  4c;  5a; 4abxy
3x
-0,7a
xy
5ax
-2ab
-c
Pomnoži enočlenike (x=  x^ 2).
x • x =
7 • 5y =
4a •(-5) =
-2c •(-6) =
a • a •a =
3x • 5 =
-6 • 5b =
a • b =
Pomnoži enočlenike (x=  x^ 2).
0,8a •0,7a •0,1a =
-0,9a •(-0,1b) =
0,1x • (-0,1x) =
-0,6 • (-0,5b) =
-0,3x •(-0,2) =
1,2a •(-1,2a) =
-0,15c •15 =
1,7y • 0,1y =
Izpolni preglednico:
-2b
4a
c
-3a
5b
-7c
Izpolni preglednico:
-4x
-5
6x2
-2
3x
-10x2
V prazno polje zapiši drugi faktor.
6x2y •
-b3
4a •
5x •
-y •
3 •
= -15x
= 6c
= 9y
= -12x2y2
= 4b4c
= -20ab
Seštej ali odštej.
2ab - 9ab =
-6b - 5b =
-9a +5a =
-2c - 6c =
3x + 5x =
7y + 5y =
5a + a =
x + x =
0,21ab - 0,009ab =
Seštej ali odštej.
-0,06b - 1,5b =
-0,24c - 0,6c =
0,03x + 0,7x =
0,3x + 0,33x =
-1,7y + 0,5y =
-0,1a +0,1a =
1,5a + a =
V prazno polje zapiši drugi seštevanec.
-40a
-7b 
-3c 
6b 
5x 
-y 
= -15x
= 6c
= -10y
= 4b
= 0
= -35a
2ab - 9ab -ab  =
Izračunaj.
-6b - 5b - 6b =
3x + 5x - 4x =
7y -15y + 5y =
-9a +5a -9a =
-a + 5a + a =
c -2c - 6c =
x + x +x =
Izračunaj (rezultat zapiši brez presledkov, urejene).
2x - 7y  + 10 x -15y + 5y - 13x=
2c - 3a +b -9c +3a +2b -c =
c -6b - 10c - 5b - 6b +15c =
6m -9a -m +5a  -m - 4a =
-9a -3d - 8d+ 5a +d - a =
3n -7c -2n +c - 6c -n =
8x - 6c+ 5x - 4c - 4x =
2z - x + x -3z +z =
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.