Kvadriranje in korenjenje racionalnih števil 8.r (oc)
Izračunaj kvadrate.
(-23)2 =
-152 =
(-8)2 =
112 =
422 =
-72 =
Izračunaj kvadrate.
(-800)2 =
(-60)2 =
-1802 =
-3002 =
1902 =
502 =
Izračunaj kvadrate.
0,0122 =
0,122 =
0,042 =
1,22 =
1,12 =
0,32 =
(   )
(   )
Izračunaj kvadrate.
11
3
7
2
2
2
=
=
(   )
(   )
10
1
4
9
2
2
=
=
0,001252 =
Določi kvadrate, če veš, da velja 1252 = 15625.
125002 =
0,1252 =
12502 =
12,52 =
1,252 =
Koreni.
√121 =
√400 =
√100 =
√144 =
√81 =
√9 =
√0,000009 =
√0,0036 =
Koreni.
√0,09 =
√0,64 =
√1,69 =
√0,01 =
Koreni.
√490000 =
√10000 =
√1600 =
√2500 =
√900 =
√100 =
Dopolni preglednico.
√x
x2
x
16
625
0,09
10
1
Primerjaj po velikosti.
(-8)2 
(-3)2 
-152 
(-2)2 
-102 
52 
√100
√81
√16
√16
√24
√64
Izračunaj z žepnim kalkulatorjem.Rezultat zaokroži na eno decimalko natančno.
√11 =
√23 =
√15 =
√5 =
√2 =
√3 =
Izpolni prazna polja in izračunaj vrednost izraza.
=
=
24•4-52•3=
•4-
-
•3=
=
=
=
=
Izpolni prazna polja in izračunaj vrednost izraza.
-6•
-6•√16+5•(-2)3=
+5•(
+ (
) =
) =
Izpolni prazna polja in izračunaj vrednost izraza.
=5•
=
=5•(
=5•(
5•(√16-√25)2-10=
-10=
-10=
)2-10=
-
)2-10=
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.