slovenščima
 • 1. Draga vnukinja, Ob diplomi ti iskreno čestitava. Tvoja babi in dedi.
A) čestitka
B) voščilo
C) vabilo
D) posvetilo
 • 2. V letu, ki prihaja, Vama želim veliko zdravja, uspehov in zadovoljstva ter veselja v prihodnje. Vajina vnukinja Patricija
A) čestitka
B) vabilo
C) voščilo
D) posvetilo
 • 3. Deli besedo.... avtomobil
A) avtom-obil
B) av-to-mo-bil
C) a- vto-mo-bil
D) avt-omo-bil
 • 4. Deli besedo.......balon
A) bal-on
B) ba-lon
C) b-alon
 • 5. Deli besedo... krokodil
A) krok-odil
B) kr-oko-dil
C) krok-odil
D) kro-ko-dil
 • 6. Katera besed ne spada v isto besedno družino družino: banana, bananovec, banda, bananin
A) bananovec
B) banda
C) bananin
D) banana
 • 7. Iz samostalnika ustvari pridevnik : JAN
A) Janček
B) Janin
C) Janov
 • 8. Iz samostalnika ustvari pridevnik : ŠPORT
A) športni
B) športnik
C) športnica
 • 9. Iz samostalnika ustvari pridevnik : KRANJ
A) kranjski
B) Kranjci
C) Kranjček
 • 10. Iz samostalnika ustvari pridevnik : JANA
A) Janin
B) Janka
C) Janica
 • 11. Poišči edninske samostalnike: avto, hiša,mladost, hlače, zdravje, možgani, sol, usta, sadje,
A) sadje, hiša, avto, zdravje
B) možgani , usta, hlače, sol
C) sadje, olje, veselje
 • 12. Poišči množinske samostalnike: hlače, možgani, sadje, mladost, sol, usta, zdravje, hiša , avto
A) avto, hiša, sol, maldost
B) škarje,vilice, pljuča
C) usta, hiša, sol, zdravje
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.