slovenščima
 • 1. Draga vnukinja, Ob diplomi ti iskreno čestitava. Tvoja babi in dedi.
A) čestitka
B) posvetilo
C) voščilo
D) vabilo
 • 2. V letu, ki prihaja, Vama želim veliko zdravja, uspehov in zadovoljstva ter veselja v prihodnje. Vajina vnukinja Patricija
A) posvetilo
B) čestitka
C) voščilo
D) vabilo
 • 3. Deli besedo.... avtomobil
A) avt-omo-bil
B) avtom-obil
C) a- vto-mo-bil
D) av-to-mo-bil
 • 4. Deli besedo.......balon
A) ba-lon
B) bal-on
C) b-alon
 • 5. Deli besedo... krokodil
A) krok-odil
B) krok-odil
C) kro-ko-dil
D) kr-oko-dil
 • 6. Katera besed ne spada v isto besedno družino družino: banana, bananovec, banda, bananin
A) banda
B) banana
C) bananin
D) bananovec
 • 7. Iz samostalnika ustvari pridevnik : JAN
A) Janov
B) Janin
C) Janček
 • 8. Iz samostalnika ustvari pridevnik : ŠPORT
A) športnik
B) športni
C) športnica
 • 9. Iz samostalnika ustvari pridevnik : KRANJ
A) Kranjci
B) kranjski
C) Kranjček
 • 10. Iz samostalnika ustvari pridevnik : JANA
A) Janica
B) Janka
C) Janin
 • 11. Poišči edninske samostalnike: avto, hiša,mladost, hlače, zdravje, možgani, sol, usta, sadje,
A) sadje, olje, veselje
B) sadje, hiša, avto, zdravje
C) možgani , usta, hlače, sol
 • 12. Poišči množinske samostalnike: hlače, možgani, sadje, mladost, sol, usta, zdravje, hiša , avto
A) usta, hiša, sol, zdravje
B) avto, hiša, sol, maldost
C) škarje,vilice, pljuča
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.