MAT_Deljenje z večkratniki števil 10 in 100
Klavdija Štrancar
200 : 10 =
300 : 30 =
720 : 90 =
500 : 100 =
270 : 30 =
120 : 60 =
 1400 : 200 =
8000 : 800 =
6300 : 90 =
  1500 : 50 = 
210 : 30 =
4200 : 600 =
160 : 40 =
3500 700 =
540 : 60 =
700 : 700 =
 2500 : 500 =
810 : 90 =
1800 : 90 =
4900 : 70 =
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.