SLJ_S črko j ali brez nje?
Klavdija Štrancar, 2014
Peter je moj          .
prijatel  prijatelj  prjatel
Pozimi ni          .
češen  češenj   češnj
Na        polico je sedel 
ptiček.
okensko    okenjsko
Kako zanimiva         !
kniga    knjiga
Utrnila se mi je         .
misel   miselj
Kdo je danes         ?
reditelj    reditel
škorn  škorenj  škornj  
Kje je moj         ?
krošnja    krošna
Ta         je gosta.
metul    metulj
        je sedel na cvet.
 Naš        se rad šali.
ravnatelj    ravnatel
Mama je skuhala        .
fižolj    fižol
Ta       je previsok.
stol    stou  stolj
nagelj    nagel  nageu
 Kako si        !
razred, potrkam.
preden    predenj
stopim v
Izgubil sem        .
kluč   ključ
Ta kakav je že        !
mlačenj    mlačen
Na zabavo sem 
prišel       .
zadni    zadnji
metla    metlja
 sem odložila v kot.
Samo je pogasil        .
ogen    ogenj
Tudi pingvini imajo svoje        .
vesele   veselje
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.