NIT4_KAJ POTUJE V HIŠO (Milena Iglič)
__1. BELA TEHNIKAA. SONCE,CENTRALNO OGREVANJE, ELEKTRIČNI RADIATOR
__2. ELEKTRIKAB. TELEFON, INTERNET, RADIO,TV, PISMO,
__3. HRANAC. SONCE, LUČ
__4. OBLAČILAD. TOPLARNA, BOJLER, CENTRALNO OGREVANJE
__5. PITNA VODAE. MIZAR, LESNINA
__6. POHIŠTVOF. ZAJETJE, VODOHRAN, VODNO ČRPALIŠČE
__7. SPOROČILAG. ELEKTRARNE, SONČNI KOLEKTORJI, AGREGATI
__8. SVETLOBAH. TRŽNICA, MESNICA, PEKARNA, KMETIJA, TRGOVINA
__9. TOPLA VODAI. GOSPODINJSKI APARATI
__10. TOPLOTAJ. TEKSTILNA TRGOVINA, BUTIK
__11. ALTERNATIVNE ENERGIJEA. TURBINO POGANJA TEKOČA VODA (SOČA, SAVA, DRAVA)
__12. FOSILNA GORIVAB. TURBINO POGANJA PARA (KURJENJE PREMOGA)
__13. GNOJILAC. TURBINO POGANJA PARA (URANOVA RUDA)
__14. HIDROELEKTRARNED. ENERGIJO USTVARJA SONCE
__15. JEDRSKE ELEKTRARNEE. SONCE, ELEKTRIKA, VETER, BIOGORIVA,
__16. KOLEKTORJIF. TURBINO POGANJA VETER
__17. TERMOELEKTRARNEG. BOLEZNI, ŠKODLJIVCI, NEZAŽELENO RASTLINJE - PLEVELI
__18. VETRNA ELEKTRARNAH. SPOJINE IN SNOVI ZA IZBOLJŠANJE RASTI, POVEČANJE PRIDELKA
__19. VRSTE PREMOGAI. PREMOG, NAFTA, PLIN
__20. ŠKROPIVAJ. ŠOTA, LIGNIT, KSILIT, RJAVI IN ČRNI PREMOG, ANTARACIT
Rešitve nalog
1.I  2.G  3.H  4.J  5.F  6.E  7.B  8.C  9.D  10.A
11.E  12.I  13.H  14.A  15.C  16.D  17.B  18.F  19.J  20.G
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.