Črke - k/h 7
 • 1. METI
A) H
B) K
 • 2. BORISU
A) K
B) H
 • 3. GRADU
A) H
B) K
 • 4. TRGOVINI
A) H
B) K
 • 5. GOSPODU
A) K
B) H
 • 6. LJUDEM
A) H
B) K
 • 7. KOČI
A) K
B) H
 • 8. GORI
A) K
B) H
 • 9. VEČERJI
A) K
B) H
 • 10. OKNU
A) H
B) K
 • 11. ČASOPISU
A) K
B) H
 • 12. DRUŽBI
A) H
B) K
 • 13. FRIZERJU
A) K
B) H
 • 14. GORAZDU
A) H
B) K
 • 15. HIŠI
A) K
B) H
 • 16. NEMŠČINI
A) H
B) K
 • 17. KNJIGI
A) K
B) H
 • 18. GOZDU
A) K
B) H
 • 19. UČITELJU
A) H
B) K
 • 20. GOBI
A) K
B) H
 • 21. MOJCI
A) H
B) K
 • 22. HRANI
A) H
B) K
 • 23. LAHKOTI
A) H
B) K
 • 24. KOČI
A) K
B) H
 • 25. MESTU
A) H
B) K
 • 26. GRAHU
A) K
B) H
 • 27. NANOSU
A) K
B) H
 • 28. ŠOLI
A) K
B) H
 • 29. TORBI
A) H
B) K
 • 30. TOVORNJAKU
A) H
B) K
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.