KVADRATI IN KORENI - januar
__1. Koren števila 0,000625A. 400
__2. Koren števila 0,36B. 810 000
__3. Koren števila 36 100C. 190
__4. Koren števila 160 000D. 0,0324
__5. Koren števila 3600E. 0,025
__6. Kvadrat števila 0,0005F. 0,00000025
__7. Kvadrat števila 0,013G. 60
__8. Kvadrat števila 0,18H. 14400
__9. Kvadrat števila 120I. 0,6
__10. Kvadrat števila 900J. 0,000169
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.