Kvadratni koren - pravila
Kvadratni koren
Priprava gradiva: Mojca Češnjevar in Damjana Vidmar
(pravila za računanje)
Lahko izbiraš, katero operacijo boš opravil prej.
PRODUKTA
KOLIČNIKA
KVADRATNI KOREN
Najprej moraš opraviti seštevanje oz.odštevanje, nato koreniš.
VSOTE
RAZLIKE
NAPAČNO.
NAPAČNO.
Če število, ki je večje ali enako 0, najprej koreniš in nato kvadriraš,
ali obratno, število ostane nespremenjeno.
Ulomke lahko korenimo tako,
da posebej korenimo števec in posebej imenovalec.
Če ima ulomek celi del,moramo celi del zapisati kotulomek, nato pa opravimokorenjenje.
NAPAČNO.
Preveri, če znaš prej omenjena pravila 
uporabiti pri reševanju nalog.
V okvirček zapiši P, če zapisana enakost drži, sicer zapiši N.
4
4
+
42
4
4
4
4 • 4
4 + 4
V okvirček zapiši P, če zapisana enakost drži, sicer zapiši N.
3
2
:
25 - 9
9
25
16
75
2
9
V okvirček zapiši P, če zapisana enakost drži, sicer zapiši N.
100
100 - 2
9
2
3
2
10 -
10
3
2
2
2
3
Izračunaj.
64
64
+
+
36
36
Izračunaj.
64
64
36
36
Izračunaj.
100
100
-
-
36
36
Izračunaj.
81
81
9
9
Izračunaj.
64
1
Izračunaj.
900
2
Izračunaj.
13 • 13
Izračunaj.
(
0,04
)
2
Izračunaj.
(
9 • 9
)
2
Izračunaj.
49 • 36
Izračunaj.
109 - 9
Izračunaj.
5
80
Izračunaj.
320
5
Izračunaj.
121
9
Izračunaj.
900
1
Izračunaj.
25
81
Izračunaj.
1
24
25
Izračunaj.
121
1600
Izračunaj.
3
25
6
Izračunaj.
2500
92
Izračunaj.
2
8
Izračunaj.
63
7
Izračunaj.
25 - 32
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.