Protipomenke
__1. glasenA. grd
__2. hiterB. nizek
__3. lepC. velik
__4. majhenD. počasen
__5. pametenE. zabit
__6. pogumenF. plašen
__7. ravenG. zakrivljen
__8. suhH. tih
__9. svetelI. moker
__10. visokJ. temen
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.