Protipomenke
__1. glasenA. velik
__2. hiterB. nizek
__3. lepC. zakrivljen
__4. majhenD. počasen
__5. pametenE. temen
__6. pogumenF. plašen
__7. ravenG. grd
__8. suhH. zabit
__9. svetelI. moker
__10. visokJ. tih
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.