Enačbe in besedilne naloge 5. razred
ENAČBE IN 
BESEDILNE NALOGE
Reši enačbe.
x  +  143  =  789
x = 
8179  -  a  =  2123
a  = 
x  -  607  =  23099
x  = 
508  +  a=  999
a  = 
x  -  1380  =  6913
x  = 
Če nekemu številu odštejem število 890, 
dobim število 4321. Katero število je to?
Odgovor: To število je            .
Katera enačba ustreza besedilu naloge?
890 · x = 4321

x - 890 = 4321
x : 890 = 4321
x + 890 = 4321
Drugi seštevanec je 678, vsota pa 879.Koliko je prvi seštevanec?
Odgovor: Prvi seštevanec je            .
Katera enačba ustreza besedilu naloge?
678 + x = 879

678 - x = 879
x + 678 = 879
x - 678 = 879
Meta in Ana sta bili v živalskem vrtu.
V ribniku je plavalo 36 gosi in rac. Gosi je bilo 17.
Koliko je bilo rac?
Odgovor: Rac je bilo            .
Katera enačba ustreza besedilu naloge?
· 17 = 36

x - 17 = 36
17 + x = 36
17 + 36 = x
V sadovnjaku obirajo jabolka.Napolniti morajo 156 zabojčkov. Koliko zabojčkov je še praznih, če so jih 99 že napolnili?
Odgovor: Praznih je           zabojčkov.
Katera enačba ustreza besedilu naloge?
99 + x = 156
156 + 99 = x

x - 99 = 156
x + 156 = 99
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.