KN3 - 8. razred (sorazmerja, krog)
3. PISNO OCENJEVANJE              ZNANJA
8. razred
Črt je obiskal babico, ki živi       km daleč. Od doma je šel ob 8. uri. Tja je prišel ob       . uri. Pri babicije bil       ure.   Ko se je vračal domov, je imeltežave s kolesom. Tako je moral      km prepešačiti. Domov je prišel ob        . uri.
Diagram ponazarja Črtovo pot k babici in domov. S pomočjo diagrama dopolni povedi.
Vpiši samo številko.
Koliko minut bi sin porabil s skirojem, če bi sepeljal s hitrostjo 12 km/h? 
Oče in sin gresta v trgovino. Oče dela 60 cm dolge korake, sinov korak pa je dolg 35 cm. Do cilja oče napravi 700 korakov.
Za decimalno vejico tipkaš vejico, ne piko!
Koliko metrov je oddaljena trgovina? 
Koliko korakov do trgovine napravi sin?
Koliko skokov bi do trgovine napravila bolha,ki z enim skokom skoči 2 dm daleč?
korakov
skokov
min
m
Za 1,5 kg rozin potrebujemo 12 kg svežega grozdja.
 Koliko grozdja potrebujemo za 1 kg rozin? 
Pazi, da tipkaš vejico za decimalni zapis!
Koliko kg rozin posušimo iz 4 kg grozdja? 
Katera odvisnost je to?
Koliko grozdja potrebujemo za 3 kg rozin? 
obratna
prema
kg
kg
kg
Izpolni tabelo za pravilna večkotnika:
4-kotnik
8-kotnik
pravilnivečkotnik
številostranic
8
število vsehdiagonal
2
velikostnotranjegakota
90

Vpiši samo številke.
velikostsrediščnegakota
45
360
vsota 
zunanjih
kotov

a) Koliko partij so odigrali vsi skupaj?


b) Koliko partij je odigral zmagovalec?

Na šahovskem turnirju je sodelovalo 15 igralcev. Vsak je z vsakim odigral po eno partijo.
partij
partij
Presodi, ali je izjava pravilna ali napačna. 
d) Če obseg kroga meri 12,56 dm, središčni kot pa 90°, je dolžina krožnega loka 31,4 dm.
c) Krog s polmerom 7 cm ima ploščino 154 cm. 
b) Če meri polmer kroga 1 m, je krožnica dolga 628 cm
a) Če ima krog premer 6 m, polmer meri 12 m. 
za nepravilno izjavo vpiši n.
Za pravilno izjavo vpiši p,
d) Koliko meri obseg krožnega izseka?
c) Koliko meri premer kroga?
b) Koliko meri središčni kot tega izseka?
Ploščina  kroga meri 36    cm2 .
a) Koliko meri ploščina  šestine tega kroga?
(     = 3,14)
cm
Pazi, da tipkaš vejico za
decimalni zapis!
cm
cm2
Pazi, da tipkaš vejico za decimalni zapis.
Koliko dm2 pločevine potrebujemo za izdelavo petih pokrovk za lonce, če je njihov premer 20 cm?
Potrebujemo 
dm2 pločevine.
Izračunaj obseg in ploščino osenčenega lika, če ja a = 1 dm. (      = 3, 14)
Pazi, da tipkaš vejico za decimalni zapis.
Obseg meri
Ploščina meri 
cm.
cm2 .
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.