Potence, kvadrati, koreni
KVADRIRANJE, KORENJENJE, POTENCIRANJE
SPLETNI TEST
8. RAZRED
     12=   -15=   (-7)=    1,3=-0,14=   400=
1. KVADRIRAJ
(2  )    (     ) 
(  )
2. KVADRIRAJ ULOMKE
2   25
2   27
=
=
2
=
17215
=
        √169 =        √121 =    √14400 =    √0,0064=√0,000324=       √8100=
3. KORENI
4. KORENI IN OKRAJŠAJ
36
81
5
4
9
=          =
=
4249
=
42
22
152
5. PRIMERJAJ PO VELIKOSTI
√256
√25
√36100
-42
1,12
22
-√16
√196
√1,44
6. MED KATERIMA SOSEDNJIMA NARAVNIMA          ŠTEVILOMA LEŽIJO DANI KORENI?
<  √11  < 
<  √52  < 
< √320 <      
    6. IZPOLNI PRAZNA POLJA, IZRAČUNAJ VREDNOST IZRAZA
         -           = 
     ·3 -       ·10 =
23·3 - 52·10 =
  -7·       + 2·(        - 4)2=
-7·√100 + 2·(√36 - 4)2=
    7. IZPOLNI PRAZNA POLJA, IZRAČUNAJ VREDNOST IZRAZA
        + 2·             =
NAJVEČJI MOŽNIPOPOLNI KVADRAT
    8. DELNO KORENI. IZBERI NAJKRAJŠO POT
    √ 20  =   √    ·    =         ·√      
NAJVEČJI MOŽNIPOPOLNI KVADRAT
    9. DELNO KORENI. IZBERI NAJKRAJŠO POT
    √ 32  =   √    ·    =         ·√      
USPELO TI JE - PRIŠEL SI DO KONCA :)
BRAVO!
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.