Pisno množenje z enomestnim št.
V A J A 
       D E L A
                MOJSTRA!

HELENA  DRAKULIČ
3
1
.
5
9
4
.
7
3
4
.
8
8
7
.
4
8
5
.
9
TI  JE           ŠLO,


                      kajne?
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.