Rastline
 • 1. Najbolj preprosto zgrajene rastline so
A) alge
B) mahovi
C) praprotnice
D) semenke
 • 2. Semenke delimo na število kličnih listov na enokaličnice
A) mnogokaličnice
B) dvokaličnice
C) večkaličnice
 • 3. Enokaličnice imajo v steblu žile
A) neurejene
B) urejene v kolobarje
 • 4. Steblo je
A) podzemni organ, ki nosi liste.
B) nadzemni organ rastline, ki nosi liste in jih povezuje s koreninami.
C) organ, ki je le povezan s koreninami
 • 5. Steblo raste v dolžino z rastnim vršičkom, ki je v
A) cvetu
B) popku
C) koreninah
D) listu
 • 6. Luskolisti so
A) luskasti listi, ki varujejo rastni vršiček.
B) listi, ki rastejo ob koreninah.
C) listi, ki rastejo na spodnjem delu stebla.
 • 7. V steblih so žile, ki
A) omogočajo pretok vode in zraka po rastlini.
B) omogočajo pretok vode in mineralnih snovi po rastlini.
C) omogočajo pretok mineralnih snovi, vode in zraka po rastlini.
 • 8. Korenine se razvijejo iz
A) popka
B) luskolista
C) koreničice kalčka
 • 9. Tiste korenine, ki se razvijejo iz stebla, debla ali vej imenujemo
 • 10. Koren nastane, če
A) rastline zalagajo založne snovi v korenine in le te se debelijo.
B) še se debelijo le posamezni deli korenin
 • 11. Kaj vidiš na sliki?
A) Prečni prerez stebla.
B) Prečni prerez lista.
C) Prečni prerez korenine.
 • 12. Živemu bitju, ki ga gradijo celice, tkiva in organi pravimo organizem.
A) DA
B) NE
 • 13. Na sliki vidiš dve različni vrsti rastlin. Označi pravilno!
A) 1 cvetnica
B) 1 stelčnica
C) 2 brstnica
D) 1 brstnica
E) 2 stelčnica
 • 14. Rastline uvrščamo v biološki sistem na osnovi dveh kriterije, to sta
A) podobnost in sorodnost
B) sorodnost in neenakost
C) nesorodnost in podobnost
D) raznolikost in sorodnost
 • 15. Vsaka vrsta mora imeti le eno znanstveno ime,
A) da jo lažje razumemo
B) ker so se tako odločili znanstveniki
C) da vemo katera je
D) da ne bi prišlo do zamenjav
 • 16. Iz koliko besed je sestavljeno znanstveno ime vrste?
A) dveh
B) iz treh
C) le iz ene
 • 17. Vrsta je skupina osebkov, ki se lahko plodi in ima plodne potomce.
A) ne drži
B) drži
 • 18. Osnovna enota biološkega sistema je:
A) razred
B) kraljestvo
C) rod
D) vrsta
E) družina
 • 19. Kdo je bil začetnik znanstvenega poimenovanja organizmov:
A) Aristotel
B) James Cook
C) Carl Linné
 • 20. Zbirka posušenih rastlin se imenuje?
A) muzej
B) herbarij
C) botanik
D) zeliščnik
 • 21. Med naštetimi rastlinskimi organi praprotnice nimajo:
A) korenin
B) listov
C) stebla
D) cvetov
 • 22. Označi pravilni vrstni red:
A) družina, res, rod, vrsta, kraljestvo, deblo, razred
B) vrsta, rod, družina, razred, deblo, rod, kraljestvo
C) kraljestvo, deblo, razred, red, družina, rod, vrsta
 • 23. Med alge uvrščamo:
A) kapičar
B) jetrenjak
C) zelene alge
D) lisičnjak
 • 24. Med praprotnice uvrščamo:
A) kapičar
B) jertenjak
C) navadno glistovnico
D) blatnik
 • 25. Najbolj razširjena skupina rastlin, ki imajo vse rastlinske organe (korenino, steblo, liste in cvetove) in so različnih oblik in velikosti, so:
A) alge
B) praprotnice
C) semenke
D) mahovi
 • 26. Semenke delimo na kritosemenke in golosemenke. Golosemenke so vse vetrocvetke.
A) ne drži
B) drži
 • 27. Kritosemenke delimo na dvokaličnice in enokaličnice, ki so oblikovane na osnovi razporejenih hranil v semenih. Ali drži, da se semena razvijejo v plodu, ki se razvije iz plodnice?
A) ne drži
B) drži
 • 28. Če ima rastlina barvit cvet, potem je največkrat žužkocvetka. Kadar cvetna odevala niso barvita, je vetrocvetka.
A) drži
B) ne drži
 • 29. Med seboj se lahko razmnožujejo tudi pripadniki različnih vrst in ima plodne potomce.
A) drži
B) ne drži
 • 30. Zapiši kaj razvršča NARAVNI SISTEM:
 • 31. Zapiši kakšne določevalne ključe ste spoznali prejšnjo uro!
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.