Koliko znam iz 4. razreda?
NALOGE TI JE PRIPRAVILA
   HELENA DRAKULIČ
Koliko znam iz
  4. razreda?
2S 6D 5E=

7T 4S 8E=

9T 5D =
5120, 5220, 5320, 5420,                   ,   
990, 980, 970, 960,                    ,
Nadaljuj zaporedje:
450, 500, 550, 600,                    ,
Izračunaj pisno:
  8 7 6 4
+  6 3 7
  9 0 0 3
 -  5 8 2
4 7   8
.
9 2   6
.
6 m =     dm

9 l =       dl

8kg=       g
1 h =     min

4 hl =        l

1dag=       g
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.