Stožec
STOŽEC
Pripravila:
Špela Šiftar
OŠ Janka Kersnika Brdo
okrogle like
trikotnike
oglata telesa
okrogla telesa
Stožec sodi med:
s krogom in krivo ploskvijo
s krogom in trikotnikom
s krogom in oblo
Stožec je omejen:
Stožcu dodeli ustrezno ime:
pokončni stožec
?
poševni stožec
?
daljica, ki veže vrh stožca s poljubno točko na krožnici
razdalja med vrhom inravnino osnovne ploskve
razdalja med središčemkroga in točko na krožnici
Ustrezno razporedi:
stranica (s)
?
polmer (r)
?
višina (v)
?
Osni presek pokončnega stožca je
Dopolni:
trikotnik.
Če je premer osnovne ploskve enak
Dopolni:
stožca, je stožec enakostraničen.
Osni presek enakostraničnega stožca je
Dopolni:
trikotnik.
Dopolni:
Osnovna ploskev stožca je
Če
dobimo krožni izsek.
stožca razgrnemo v ravnino,
.
osnovna ploskev stožca (O)
Ustrezno razporedi:
prostornina stožca (V)
površina stožca (P)
plašč stožca (pl)
1/3 O v
?
O + pl
?
π r s
?
π r2
?
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.