Nit 2.
 • 1. V kateih živih bitjih je več kot 90% vode?
A) človek, ribe, krompir
B) les, grah, kuruza
C) paradižnik, klobučnjak, školjke
 • 2. Kri vsebuje .....% vode.
A) 83%
B) 50%
C) 75%
 • 3. Kaj vsebuje več kot 80% vode?
A) mišice, možgani, koža
B) kri, jetra, ledvica
C) kosti, zobje, nohti
 • 4. Nadomeščanje pomanjkanje vode preko Žile imenujemo.
A) infuzija
B) transfuzija
C) difuzija
 • 5. Kako uravnavamo telesno temperaturo?
A) pitjem
B) znojenjem
C) ventilatorjem
 • 6. Kako so puščavske rastline prilagojenena pomanjkanje vode?
A) veliko listov na rastlini
B) listi spremenjeni v trnje
C) veliki tanki listi
 • 7. Kako imenujemo proces pri katerem rastline izdelajo hranilne snovi
A) fotosinteza
B) fitosinteza
C) avtosinteza
 • 8. Kaj nastaj pri fotosintezi?
A) ogljikov dioksid, vods
B) sladkor, kisik
C) ozon, minerali
 • 9. Pri celičnem dihanju nastajata?
A) sladkor, kisik
B) ogljikov dioksid, voda
C) vitamini, kisik
 • 10. Kaj rastlina potrebuje za fotosintezo?
A) kisik, minerale, kisik
B) svetlobo, ogljikov dioksid, vodo
C) vodo, kisik, vitamine
 • 11. Katero so prehranjevalni odnosi med živimi bitji?
A) sorodstvo, plenilstvo, gnitje
B) sožitje, inkubacija, hibernacija
C) sožitje, plenilstvo, zajedalstvo
 • 12. Kako ločimo živa bitja po načinu prehranjevanja?
A) prenašalci, zavojevalci, iskalci
B) rastlinojedci, mesojedci, vsejedci
C) prežvekovalci, sesalci, zajedalci
 • 13. Naravo delimo na .....
A) mrtvo in živo
B) živo in neživo
C) neživo in nemrtvo
 • 14. Zadnji člen v prehranjevalni verigi so....
A) razkrojevalci
B) rastlinojedci
C) mesojedci
D) vsejedci
E) proizvajalci
 • 15. Kaj je prehranjevalna veriga?
A) je zaporedje živih bitji , ki se združujejo drug z drugim
B) je zaporedje živih bitji , ki se razmnožojejo drug z drugim
C) je zaporedje živih bitji , ki se prehranjujejp drug z drugim
 • 16. Kaj je prehranjevalni splet?
A) internetne povezave do naravoslovnih vsebin
B) Naključni dogodki pri prehranjevanju živih bitji.
C) to so različne prehranjevalne verige , ki se povezujejo inprepletajo
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.