Hitra matematika 5.razred
Količniku števil 35 in 7 prištej 20. Dobljeno število pomnoži z 2. Katero število dobiš?

To število je         .
Osnova števila je 8, stopnja je 2.Katero število je to?


To število je         .
Vsoti števil 120 in 40 odvzemi število 100.
Dobljeno število deli z 10. 
Katero število dobiš?

To število je         .
Število 37 povečaj za 23. Dobljeno število zmanjšaj za 60. Katero število dobiš?

To število je         .
Poišči devetino števila 27.
To število je         .
Koliko mesecev je       leta?
To sta          meseca.
1
6
V šoli dela 50 učiteljev in učiteljic.
      je učiteljev. Koliko je učiteljic?


Učiteljic je        .
10
 1 
Neko število smo zmanjšali za 120 in 
dobili število 40. 
Katero je to število?

To število je         .
Osnova števila je 3, stopnja je 3. 
Katero število je to?


To število je         .
Številu 130 prištej 70. Vsoto števila zmanjšaj 
za 120. Novo število deli z 8.
Katero število dobiš?

To število je         .
V sobi so 3 mize, na vsaki mizi sta 2 škatli
in v vsaki škatli je 9 svečk.
Koliko je vseh svečk?

To število je         .
Zmanjševanec je 90, razlika je 40. 
Kolilko je odštevanec?Odštevanec je         .
Količnik dveh števil je 36. Koliko sta deljenec in delitelj?


Deljenec in delitelj sta        .
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.