SLJ - Zapis števil z besedo
ZAPIS ŠTEVIL
Z BESEDO
SLO - 4. RAZRED
Mojca Pozvek
26
33
15
9
400
600
900
450
720
265
549
199
866
Zpiši  z besedo:
1320
8765
devet  tisoč  devetsto  petinšesdeset
devettisoč  devetsto  petinšestdeset
devet  tisoč  devetsto  petinšestdeset
Kateri zapis z besedo je pravilen?
9965

Preberi število in ga zapiši s številko.

tri tisoč dva
petsto petindvajset
devet tisoč šeststo šest
sedemsto pet
Ali znaš zapisati spodnje število?
Kako bi pa zapisali naslednje število?

Katero najmanjše število lahko

sestaviš iz zgornjih številk?

Zapiši z besedo!
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.