Črke k-g, z-s, ... 2
 • 1. Policaji še niso ugotovili,_ je vdrl v trgovino.
A) gdo
B) kdo
 • 2. Ravno tako še ni ugotovljeno, ____ se je to zgodilo.
A) gdaj
B) kdaj
 • 3. ____ reši nalogo, kadar hiti.
A) Najslabše
B) Najslapše
 • 4. Natančna je kot ____
A) malogdo.
B) malokdo.
 • 5. Kadar ji narediš rep, je prav
A) ljupka.
B) ljubka.
 • 6. Žoga jo je zadela v glavo in morali so jo ____ v bolnišnico.
A) odpeljati
B) otpeljati
 • 7. ____ se ustavi ob poti in si ogleda kapelico.
A) Retkogdo
B) Redkokdo
C) Retkokdo
 • 8. V lokalu so se zbrali sami
A) možki.
B) moški.
 • 9. Soočili smo se s ____ nalogami.
A) tečkimi
B) težkimi
C) teškimi
 • 10. ___ bi si rad privoščil počitnice na morju.
A) Marsikgo
B) Marsigdo
 • 11. Do njegovega bivališča je vodila ____ in strma steza.
A) ozka
B) oska
 • 12. Zaradi vode je bila steza vsa ____.
A) isprana
B) izprana
 • 13. Le ____ je zadovoljna sama s seboj.
A) malokdaj
B) malogdaj
 • 14. Če pritisneš na ____, se ekran ugasne.
A) izklop
B) isklop
 • 15. Ko bo dopolnila polnoletnost, bo opravila
A) izpit.
B) ispit.
 • 16. Dobil je bon za ____ ogled živalskega vrta.
A) brezplačen
B) bresplačen
 • 17. Ob poplavi so morali ___ vso vodo iz kleti.
A) isčrpati
B) iščrpati
C) izčrpati
 • 18. Bogate ___ so lahko tudi grenke.
A) iskušnje
B) iškušnje
C) izkušnje
 • 19. Vhod v dvorišče je bil ____.
A) odprt
B) otprt
 • 20. Moč vode _____ v hidroelektrarnah.
A) izkoriščamo
B) iskoriščamo
 • 21. Nadarjeni učenci imajo ____ rezultate.
A) natpovprečne
B) nadpovprečne
 • 22. Zdaj je že veliko
A) brezposelnih.
B) bresposelnih.
 • 23. Poslal je pismo brez
A) podpisa.
B) potpisa.
 • 24. Napake so večje pri
A) odskoku.
B) otskoku.
 • 25. V našem svetu mode se ___ tudi učenke SŠOF.
A) prestavljajo
B) predstavljajo
C) pretstavljajo
 • 26. Le kaj se bo ____ iz njunega prijateljstva?
A) izsimilo
B) iscimilo
 • 27. Obula je svoje ____ čevlje.
A) pretpotopne
B) predpotopne
 • 28. Hrana je mehka, da mi je še ___ ni treba.
A) gricti
B) gristi
C) grizti
 • 29. Po nesreči je ____ zajokala.
A) britko
B) bridko
 • 30. Janeza niso ____.
A) obtožili
B) optožili
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.