Črke k-g, z-s, ... 2
 • 1. Policaji še niso ugotovili,_ je vdrl v trgovino.
A) kdo
B) gdo
 • 2. Ravno tako še ni ugotovljeno, ____ se je to zgodilo.
A) gdaj
B) kdaj
 • 3. ____ reši nalogo, kadar hiti.
A) Najslapše
B) Najslabše
 • 4. Natančna je kot ____
A) malokdo.
B) malogdo.
 • 5. Kadar ji narediš rep, je prav
A) ljubka.
B) ljupka.
 • 6. Žoga jo je zadela v glavo in morali so jo ____ v bolnišnico.
A) otpeljati
B) odpeljati
 • 7. ____ se ustavi ob poti in si ogleda kapelico.
A) Retkogdo
B) Redkokdo
C) Retkokdo
 • 8. V lokalu so se zbrali sami
A) moški.
B) možki.
 • 9. Soočili smo se s ____ nalogami.
A) teškimi
B) težkimi
C) tečkimi
 • 10. ___ bi si rad privoščil počitnice na morju.
A) Marsigdo
B) Marsikgo
 • 11. Do njegovega bivališča je vodila ____ in strma steza.
A) oska
B) ozka
 • 12. Zaradi vode je bila steza vsa ____.
A) izprana
B) isprana
 • 13. Le ____ je zadovoljna sama s seboj.
A) malogdaj
B) malokdaj
 • 14. Če pritisneš na ____, se ekran ugasne.
A) izklop
B) isklop
 • 15. Ko bo dopolnila polnoletnost, bo opravila
A) ispit.
B) izpit.
 • 16. Dobil je bon za ____ ogled živalskega vrta.
A) brezplačen
B) bresplačen
 • 17. Ob poplavi so morali ___ vso vodo iz kleti.
A) isčrpati
B) iščrpati
C) izčrpati
 • 18. Bogate ___ so lahko tudi grenke.
A) iskušnje
B) izkušnje
C) iškušnje
 • 19. Vhod v dvorišče je bil ____.
A) odprt
B) otprt
 • 20. Moč vode _____ v hidroelektrarnah.
A) iskoriščamo
B) izkoriščamo
 • 21. Nadarjeni učenci imajo ____ rezultate.
A) nadpovprečne
B) natpovprečne
 • 22. Zdaj je že veliko
A) bresposelnih.
B) brezposelnih.
 • 23. Poslal je pismo brez
A) potpisa.
B) podpisa.
 • 24. Napake so večje pri
A) otskoku.
B) odskoku.
 • 25. V našem svetu mode se ___ tudi učenke SŠOF.
A) pretstavljajo
B) prestavljajo
C) predstavljajo
 • 26. Le kaj se bo ____ iz njunega prijateljstva?
A) izsimilo
B) iscimilo
 • 27. Obula je svoje ____ čevlje.
A) predpotopne
B) pretpotopne
 • 28. Hrana je mehka, da mi je še ___ ni treba.
A) gristi
B) gricti
C) grizti
 • 29. Po nesreči je ____ zajokala.
A) bridko
B) britko
 • 30. Janeza niso ____.
A) optožili
B) obtožili
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.