Besede nagajivke
Pravilno napiši besede za naslednje slike:

To ni slika,

to je

.
rumen
1
dva

Kdo drži

dežnik?

Na sliki sta

      dve

.

muzika ali

Kdo igra?
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.