funcions anti
  • 1. La antiimatge de 1 de la funció f(x)=3-2x és:
  • 2. La antiimatge de -4 de la funció f(x)=-x és:
  • 3. La antiimatge de -1 de la funció f(x)=-2x2-6x-4 és:
  • 4. La antiimatge de 7 de la funció f(x)=x+4 és:
  • 5. La antiimatge de -5 de la funció f(x)=3x3-30x+75x-5 és:
  • 6. La imatge de 1 de la funció f(x)=-2x2+3 és:
  • 7. La imatge de -1 de la funció f(x)=x3-x és:
  • 8. La imatge de -3 de la funció f(x)=2x+x2 és:
  • 9. La imatge de 4 de la funció f(x)=(3-2x)/(x-4) és:
  • 10. La imatge de 3 de la funció f(x)=(2x-x2)/x és:
Created with That Quiz — a math test site for students of all grade levels.