CE oud examenopgaven 4mavo
 • 1. De maten van de caravan achter de auto worden gegeven in meter en in voet. De breedte van de caravan is 1,80 m = 5,91 voet en de
  hoogte is 8,26 voet.
   Bereken de hoogte van de caravan in meter.
  Rond af op een geheel getal.
 • 2. De hoogte van de reiskostenvergoeding wordt berekend met de volgende
  formule r = 0,15 x a – 27
  Hierin is r de maandelijkse reiskostenvergoeding in euro’s en a het aantal
  kilometers per maand dat met de auto van huis naar het werk gereden
  wordt en weer terug.

  Bas werkt 16 dagen per maand voor de gemeente Houten en woont op 12 kilometer van zijn werk. Hij gaat altijd met de auto.
   Bereken hoeveel euro's de maandelijkse reiskostenvergoeding voor Bas is.
  Rond af op een geheel getal.
 • 3. De hoogte van de reiskostenvergoeding wordt berekend met de volgende
  formule r = 0,15 x a – 27
  Hierin is r de maandelijkse reiskostenvergoeding in euro’s en a het aantal
  kilometers per maand dat met de auto van huis naar het werk gereden wordt en weer terug.

  Tot een bepaald aantal kilometers per maand heeft het geen zin om
  reiskostenvergoeding aan te vragen, omdat deze dan lager is dan 0 euro.
   Tot hoeveel kilometer per maand krijg je geen reiskostenvergoeding?
  Rond af op een geheel getal.
 • 4. In Siberië ligt het diepste meer ter wereld, het Baikalmeer.
  Dat meer bevat vele duizenden km3 zoet water.

  Bereken hoeveel liter water er in 1 km3 gaat.
 • 5. In Siberië ligt het diepste meer ter wereld, het Baikalmeer.
  Dat meer bevat 2,1 x1016 liter zoet water.
  Op een bepaald moment leefden er zo’n 6,5 miljard mensen op aarde.
  Een mens gebruikt gemiddeld 126 liter zoet water per dag.

   Bereken hoeveel hele jaren het Baikalmeer minimaal al deze mensen van zoet water zou kunnen voorzien.
 • 6. In 1840 werden de eerste
  dromedarissen naar Australië
  gebracht om als vervoermiddel te
  dienen. Toen jaren later de trein
  kwam, waren de dieren niet meer
  nodig en werden ze vrijgelaten in
  de Australische woestijn. In 1920
  werden er 10 000 dromedarissen
  vrijgelaten. In 2008 waren er al
  1 miljoen dromedarissen in de
  woestijn.

  Julian denkt dat het aantal dromedarissen van 1920 tot 2008 elke 8 jaar verdubbelde.

  Ga na of het aantal dromedarissen vanaf 1920 tot 2008 inderdaad elke 8 jaar verdubbelde.
A) ja
B) bijna
C) nee
 • 7. Vanaf het jaar 2008 wordt voor de berekening van het aantal
  dromedarissen in de Australische woestijn de volgende formule gebruikt
  a = 1 000 000 x 1,11t
  Hierin is a het aantal dromedarissen en t het aantal jaren met t = 0 op
  1 januari 2008.

  Met hoeveel procent neemt het aantal dromedarissen elk jaar toe volgens
  deze formule?
 • 8. Vanaf het jaar 2008 wordt voor de berekening van het aantal
  dromedarissen in de Australische woestijn de volgende formule gebruikt
  a = 1 000 000 x 1,11t

  Bereken in welk jaar er volgens deze formule voor het eerst meer dan 4 miljoen dromedarissen in de Australische woestijn zullen zijn.
 • 9. Vanaf het jaar 2008 wordt voor de berekening van het aantal
  dromedarissen in de Australische woestijn de volgende formule gebruikt
  a = 1 000 000 x 1,11t

  Veronderstel dat de groeifactor in het jaar voor 2008 ook 1,11 was.
   Bereken hoeveel dromedarissen er dan in het jaar 2007 waren. Rond af op honderdtallen.
 • 10. Lucifers worden meestal gemaakt van het hout van de ratelpopulier. Van één populier worden gemiddeld 6 miljoen lucifers gemaakt. In een luciferdoosje
  zitten gemiddeld 60 lucifers.

  Het bedrijf Zwaluw verkocht vorig jaar 11,7 miljoen luciferdoosjes in Nederland.
   Bereken hoeveel populieren hiervoor gebruikt zijn.
Students who took this test also took :

Created with That Quiz — the math test generation site with resources for other subject areas.