Hluti 1: Sjálfsmyndin
 • 1. Það umhverfi sem mótar þig og umlykur, t.d. menning, menntun, starf og búseta kallast:
A) félagsmótun
B) félagsleg samsvörun
C) félagslegar erfðir
D) félagslegur bakgrunnur
 • 2. Allar hugmyndir sem þú hefur um hver þú ert kallast:
A) sjálfsmynd
B) sjálfhverfa
C) menning
D) eiginleikar
 • 3. Skapgerð, útlit, klæðaburður, málfar og áhugamál eru atriði sem gera okkur einstök og ólík öðrum. Þetta er dæmi um:
A) sjálfsmynd
B) hópsérkenni
C) samkennd
D) persónuleg sérkenni
 • 4. Oft er því haldið fram að systkini hafi áhrif á mótun einstaklingsins innan systkinahóps. Þeir krakkar sem oft þurfa að berjast fyrir sínu til að sanna getu sína eru:
A) miðjubörn
B) yngstu börn
C) einbirni
D) elstu börn
 • 5. Í hverri líkamsfrumu mannsins eru litningar sem geyma erfðaefnið. Þeir eru í pörum þar sem annar hlutinn kemur frá móður og hinn frá föður. Hvað eru mörg litningapör í hverri frumu mannslíkamans?
A) 46 litningapör
B) 26 litningapör
C) 30 litningapör
D) 23 litningapör
 • 6. „___________ sé hæfni til að læra af reynslunni, hæfileikinn til sértærkar hugsunar og hæfnin til að laga sig að umhverfinu, einkum nýjum aðstæðum“. Orðið sem vantar í eyðuna er:
A) þróun
B) persónuleiki
C) greind
D) sjálfsmynd
 • 7. Stærsti hlutinn af því hvernig við hegðum okkur er félagslegur. Það þýðir að hegðun okkar er:
A) séríslensk
B) óbreytanleg
C) lærð
D) erfð
 • 8. Í öllum samfélögum eru skráðar og óskráðar reglur sem segja til um það hvernig við eigum að haga okkur við mismunandi aðstæður. Þessar reglur kallast:
A) taumhald
B) lög
C) viðmið
D) félagsmótun
 • 9. Samskipti sem móta persónuleika fólks og lifnaðarhætti þess kallast:
A) lög og reglur
B) félagslegur bakgrunnur
C) viðmið
D) félagsmótun
 • 10. Sú hugsun sem felur í sér að fólk geti hugsað óhlutstætt og búið til kenningar um allt mögulegt í huganum kallast:
A) viðmið
B) félagshugsun
C) rétthugsun
D) rökhugsun
 • 11. Hugtakið félagslegt hlutverk er fengið að láni úr:
A) heimspeki
B) sálfræði
C) frá Alþingi
D) leikhúsmáli
 • 12. Staða og hlutverk eru nátengd hugtök.
A) rangt
B) rétt
 • 13. Skilgreining á frumhópi er:
A) Fjölmennur hópur. Samskipti innan hóps eru stutt og fremur ópersónuleg.
B) Flokkast ekki sem hópur. Samanstendur af fólki sem fyrir tilviljun er statt á sama stað á sama tíma.
C) Fámennur hópur. Samskipti innan hópsins eru persónuleg, náin og vara lengi.
 • 14. Skilgreining á fjarhópi er:
A) Fámennur hópur. Samskipti innan hópsins eru persónuleg, náin og vara lengi.
B) Flokkast ekki sem hópur. Samanstendur af fólki sem fyrir tilviljun er statt á sama stað á sama tíma.
C) Fjölmennur hópur. Samskipti innan hóps eru stutt og fremur ópersónuleg.
 • 15. Kossar gegna líffræðilegu hlutverki og þekkjast í öllum kunnum menningarsamfélögum:
A) rétt
B) rangt
 • 16. Þær væntingar sem gerðar eru til einstaklinga út frá kynferði þeirra er kallað:
A) kynferði
B) kynímynd
C) kynhlutverk
D) kynhvöt
 • 17. Flest kynhlutverkin sem við höfum eru fyrst og fremst:
A) þau sömu alls staðar í heiminum
B) líffræðilega ákvörðuð
C) lærð
D) ákvörðuð af stjórnvöldum
 • 18. Hvað er staðalmynd?
A) notaðar um aðdáendahópa ákveðinna fótboltafélaga
B) oft fordómafullar lýsingar á öllum einstaklingum innan sérstaks hóps
C) hlutlausar lýsingar vísindamanna á einstaklingum utan hópa
D) lýsingar á fólki og hópum út frá því umhverfi sem hópurinn býr í
 • 19. Frá Alþingi koma lög og í þeim koma fram þau markmið sem grunnskólar eiga að vinna að. Þau markmið koma fram í:
A) aðalnámskrá
B) skólareglum
C) hvítbók
D) grunnlögum
 • 20. Ýmsar rannsóknir sýna að í skólastofunni fá strákar oft meiri athygli kennara og meiri hjálp við lausn verkefna og spurninga.
A) satt
B) ósatt
 • 21. „..............er hópur fólks sem er tengdur eða skyldur og býr saman að staðaldri og þeir fullorðnu bera ábyrgð á börnunum.“ Hvaða orð á að koma í eyðuna?
A) frumhópur
B) fjölskylda
C) ættarsamfélag
D) fjarhópur
 • 22. Innan þessa hóps lærir þú leikreglur samfélagsins og hann er einn helsti og mikilvægasti félagsmótunaraðilinn. Hvaða hópur er þetta?
A) skólinn
B) fjölskyldan
C) vinahópurinn
D) Alþingi
 • 23. Til eru mörg afbrigði fjölskyldunnar. Sú fjölskyldugerð sem við höfum nú til dags á Íslandi kallast:
A) bændafjölskylda
B) kjarnafjölskylda
C) smáfjölskylda
D) stórfjölskylda
 • 24. Í þessari fjölskyldugerð búa þrír ættliðir undir sama þaki og hafa sameiginlegt heimilishald. Hver er sú fjölskyldugerð?
A) stórfjölskylda
B) fjarbýli
C) kjarnafjölskylda
D) sambýli
 • 25. Hvað er unglingur gamall þegar hann telst vera sjálfstæður einstaklingur (sjálfráða) og reiknast ekki lengur til kjarnafjölskyldunnar, jafnvel þótt hann búi enn í foreldrahúsum?
A) 16 ára
B) 20 ára
C) 21 árs
D) 18 ára
 • 26. Áður fyrr þurfti fjölskyldan í sameiningu að framleiða flestallar lífsnauðsynjar. Hvaða orð lýsir þeirri framleiðslueiningu?
A) sjálfsþurftarbúskapur
B) framleiðslubúskapur
C) stórfjölskylda
D) samyrkjubú
 • 27. Samkvæmt íslenskum hegningarlögum er bannað að stunda kynlíf með einstaklingi sem er yngri en:
A) 19 ára
B) 15 ára
C) 16 ára
D) 17 ára
 • 28. Hvaða sáttmáli segir meðal annars til um að „báðir foreldrar eigi að bera sameiginlega ábyrgð á börnum sínum“:
A) Barnasáttmáli Evrópusambandsins
B) Sáttmáli Menntamálaráðuneytisins
C) Gamli sáttmáli
D) Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna
 • 29. Hlutverkum fjölskyldunnar hefur fækkað frá því að áður var og nú tekur ríkið meiri ábyrgð og virkari þátt í uppeldi barna og unglinga en áður var. Barnavernd er eitt dæmi þar um en hún vinnur á verksviði:
A) sveitarfélaganna
B) Umboðsmanns barna
C) Innanríkisráðuneytisins
D) lögreglunnar
 • 30. „Unglingar nú á dögum vilja bara lifa í vellystingum. Þeir kunna ekki mannasiði, neita að láta skipa sér fyrir, bera enga virðingu fyrir þeim fullorðnu og nota tímann til að kjafta saman þegar þeir ættu að vera að vinna. [...] Þeir andmæla foreldrum sínum, gorta í veislum, úða í sig sætindum þegar þeir sitja við matarborðið, krossleggja fætur og rífa kjaft við kennarana sína.“ Þessi frásögn er líklega höfð eftir gríska heimspekingnum Sókratesi fyrir um:
A) 250 árum
B) 2,5 árum
C) 2500 árum
D) 25 árum
Created with That Quiz — where a math practice test is always one click away.