Soal Latihan UTS B Jawa 9
 • 1. "NEBANG KAYU ING ALAS TANPO IJIN Ing Indonesia yen wes ngancik mangsa rendheng asring dumadhi bencana banjir lan lemah longsor. Bencana kasebut disebabake saka tumindake warga sing ngrusak kalestariane lingkungan alam. Tuladhane ngethoki wit-witan ing alas sembarangan utawa asring diarani illegal logging. Yen wis anjrah Wit-witan ing alas dikethoki lan dijupuki kayune tanpa aturan, tundhone alas dadhi gundul, tibane mongso rendheng alas ora bisa nahan ilineng banyu. Wis bisa di badhe apa akibate yen udan deres ing wektu sing rada suwe. Alas sing manggon ing perengane gunung bakal longsor lan banjir. Yen wis longsor lan banjir sopo sing kapitunan? Ora wurung ya wong akeh sing dadi kurban. Wong-wong sing manggon ing sacedhake underane bencana lan wong-wong sing adoh saka bencana kasebut uga melu ngrasakake, awit bencana banjir banyune mili adoh saka papan underne bencana kasebut. Akeh kurban lan kapitunan sing disebabake saka bencana banjir lan lemah longsor. Kurban nyawa uga kapitunan raja brana sing cacahe ora kaitung. Kajaba nggawa kurban nyawa, bencana banjir lan lemah longsor uga gawe rusake tanduran para kadang tani ing padhusunan. Tambak-tambak sing kebanjiran, iwake padha buyar kabeh. Durung infrastruktut sing melu rusak, kayata, dalan, kreteg, gedhung-gedhung, lan perkantoran, uga omahe warga seng melu rusak amarga keterak banjir lan lemah longsor. Kaya kedadean lemah longsor ing Banjarnegara, Jawa Tengah, wes gawe kapitunan kang gedhe. Puluhan omah kependhem lemah longsor lan banjir. Lan akeh wong kang tilar dunya amarga kadadean kasebut. Menawa digunggung cacahe kurban raja brana nganti milyaran rupiah. Ana bab-bab mirunggan sing nyebabake saya ndadine kasus illegal logging ing Indonesia. Sepisan, sawise reformasitahung 1998, pengawasan sing ditindakake dinas perhutani rada longgar. Mligine ing alas-alas sing kapencil adoh saka Pos Perhutani. Kapinndho, anane oknum pelaku sing entuk dhukungan saka pihak-pihak tertemtu. Katelu, akeh masyarakat sing isih kurang sadar, dupeh ora diawasi karo polisi perhutani banjur sak kepenake dewe ngetoki wit-witan ing alas. Akibat saka anjrahe kasus Illegal Logging ing Indonesia ndadekake bencana banjir lan lemah longsor dumadi ing ngendi-ngendi ing sakbagian papan ing Indonesia. Apa tegese illegal logging manut wacan ing duwur …."
A) Ngethoki wit-witan ing alas sing ditindakake dinas perhutani
B) Ngethoki kayu ing alas wis ijin pamerintah
C) Ngethoki kayu ing alas kanti sembarangan
D) Ngethoki wit-witan ing alas kanthi ijin resmi
 • 2. "NEBANG KAYU ING ALAS TANPO IJIN Ing Indonesia yen wes ngancik mangsa rendheng asring dumadhi bencana banjir lan lemah longsor. Bencana kasebut disebabake saka tumindake warga sing ngrusak kalestariane lingkungan alam. Tuladhane ngethoki wit-witan ing alas sembarangan utawa asring diarani illegal logging. Yen wis anjrah Wit-witan ing alas dikethoki lan dijupuki kayune tanpa aturan, tundhone alas dadhi gundul, tibane mongso rendheng alas ora bisa nahan ilineng banyu. Wis bisa di badhe apa akibate yen udan deres ing wektu sing rada suwe. Alas sing manggon ing perengane gunung bakal longsor lan banjir. Yen wis longsor lan banjir sopo sing kapitunan? Ora wurung ya wong akeh sing dadi kurban. Wong-wong sing manggon ing sacedhake underane bencana lan wong-wong sing adoh saka bencana kasebut uga melu ngrasakake, awit bencana banjir banyune mili adoh saka papan underne bencana kasebut. Akeh kurban lan kapitunan sing disebabake saka bencana banjir lan lemah longsor. Kurban nyawa uga kapitunan raja brana sing cacahe ora kaitung. Kajaba nggawa kurban nyawa, bencana banjir lan lemah longsor uga gawe rusake tanduran para kadang tani ing padhusunan. Tambak-tambak sing kebanjiran, iwake padha buyar kabeh. Durung infrastruktut sing melu rusak, kayata, dalan, kreteg, gedhung-gedhung, lan perkantoran, uga omahe warga seng melu rusak amarga keterak banjir lan lemah longsor. Kaya kedadean lemah longsor ing Banjarnegara, Jawa Tengah, wes gawe kapitunan kang gedhe. Puluhan omah kependhem lemah longsor lan banjir. Lan akeh wong kang tilar dunya amarga kadadean kasebut. Menawa digunggung cacahe kurban raja brana nganti milyaran rupiah. Ana bab-bab mirunggan sing nyebabake saya ndadine kasus illegal logging ing Indonesia. Sepisan, sawise reformasitahung 1998, pengawasan sing ditindakake dinas perhutani rada longgar. Mligine ing alas-alas sing kapencil adoh saka Pos Perhutani. Kapinndho, anane oknum pelaku sing entuk dhukungan saka pihak-pihak tertemtu. Katelu, akeh masyarakat sing isih kurang sadar, dupeh ora diawasi karo polisi perhutani banjur sak kepenake dewe ngetoki wit-witan ing alas. Akibat saka anjrahe kasus Illegal Logging ing Indonesia ndadekake bencana banjir lan lemah longsor dumadi ing ngendi-ngendi ing sakbagian papan ing Indonesia. Apa akibate yen alas wis dadi gundul …"
A) Bisa nahan ilineng banyu nanging sethitik
B) Ora bisa nahan ilineng banyu lan mahanani banjir
C) Tetep isa nahan ilineng bayu
D) Bisa nahan ilineng banyu, nanging ora kaya biasane
 • 3. "NEBANG KAYU ING ALAS TANPO IJIN Ing Indonesia yen wes ngancik mangsa rendheng asring dumadhi bencana banjir lan lemah longsor. Bencana kasebut disebabake saka tumindake warga sing ngrusak kalestariane lingkungan alam. Tuladhane ngethoki wit-witan ing alas sembarangan utawa asring diarani illegal logging. Yen wis anjrah Wit-witan ing alas dikethoki lan dijupuki kayune tanpa aturan, tundhone alas dadhi gundul, tibane mongso rendheng alas ora bisa nahan ilineng banyu. Wis bisa di badhe apa akibate yen udan deres ing wektu sing rada suwe. Alas sing manggon ing perengane gunung bakal longsor lan banjir. Yen wis longsor lan banjir sopo sing kapitunan? Ora wurung ya wong akeh sing dadi kurban. Wong-wong sing manggon ing sacedhake underane bencana lan wong-wong sing adoh saka bencana kasebut uga melu ngrasakake, awit bencana banjir banyune mili adoh saka papan underne bencana kasebut. Akeh kurban lan kapitunan sing disebabake saka bencana banjir lan lemah longsor. Kurban nyawa uga kapitunan raja brana sing cacahe ora kaitung. Kajaba nggawa kurban nyawa, bencana banjir lan lemah longsor uga gawe rusake tanduran para kadang tani ing padhusunan. Tambak-tambak sing kebanjiran, iwake padha buyar kabeh. Durung infrastruktut sing melu rusak, kayata, dalan, kreteg, gedhung-gedhung, lan perkantoran, uga omahe warga seng melu rusak amarga keterak banjir lan lemah longsor. Kaya kedadean lemah longsor ing Banjarnegara, Jawa Tengah, wes gawe kapitunan kang gedhe. Puluhan omah kependhem lemah longsor lan banjir. Lan akeh wong kang tilar dunya amarga kadadean kasebut. Menawa digunggung cacahe kurban raja brana nganti milyaran rupiah. Ana bab-bab mirunggan sing nyebabake saya ndadine kasus illegal logging ing Indonesia. Sepisan, sawise reformasitahung 1998, pengawasan sing ditindakake dinas perhutani rada longgar. Mligine ing alas-alas sing kapencil adoh saka Pos Perhutani. Kapinndho, anane oknum pelaku sing entuk dhukungan saka pihak-pihak tertemtu. Katelu, akeh masyarakat sing isih kurang sadar, dupeh ora diawasi karo polisi perhutani banjur sak kepenake dewe ngetoki wit-witan ing alas. Akibat saka anjrahe kasus Illegal Logging ing Indonesia ndadekake bencana banjir lan lemah longsor dumadi ing ngendi-ngendi ing sakbagian papan ing Indonesia. NEBANG KAYU ING ALAS TANPO IJIN Ing Indonesia yen wes ngancik mangsa rendheng asring dumadhi bencana banjir lan lemah longsor. Bencana kasebut disebabake saka tumindake warga sing ngrusak kalestariane lingkungan alam. Tuladhane ngethoki wit-witan ing alas sembarangan utawa asring diarani illegal logging. Yen wis anjrah Wit-witan ing alas dikethoki lan dijupuki kayune tanpa aturan, tundhone alas dadhi gundul, tibane mongso rendheng alas ora bisa nahan ilineng banyu. Wis bisa di badhe apa akibate yen udan deres ing wektu sing rada suwe. Alas sing manggon ing perengane gunung bakal longsor lan banjir. Yen wis longsor lan banjir sopo sing kapitunan? Ora wurung ya wong akeh sing dadi kurban. Wong-wong sing manggon ing sacedhake underane bencana lan wong-wong sing adoh saka bencana kasebut uga melu ngrasakake, awit bencana banjir banyune mili adoh saka papan underne bencana kasebut. Akeh kurban lan kapitunan sing disebabake saka bencana banjir lan lemah longsor. Kurban nyawa uga kapitunan raja brana sing cacahe ora kaitung. Kajaba nggawa kurban nyawa, bencana banjir lan lemah longsor uga gawe rusake tanduran para kadang tani ing padhusunan. Tambak-tambak sing kebanjiran, iwake padha buyar kabeh. Durung infrastruktut sing melu rusak, kayata, dalan, kreteg, gedhung-gedhung, lan perkantoran, uga omahe warga seng melu rusak amarga keterak banjir lan lemah longsor. Kaya kedadean lemah longsor ing Banjarnegara, Jawa Tengah, wes gawe kapitunan kang gedhe. Puluhan omah kependhem lemah longsor lan banjir. Lan akeh wong kang tilar dunya amarga kadadean kasebut. Menawa digunggung cacahe kurban raja brana nganti milyaran rupiah. Ana bab-bab mirunggan sing nyebabake saya ndadine kasus illegal logging ing Indonesia. Sepisan, sawise reformasitahung 1998, pengawasan sing ditindakake dinas perhutani rada longgar. Mligine ing alas-alas sing kapencil adoh saka Pos Perhutani. Kapinndho, anane oknum pelaku sing entuk dhukungan saka pihak-pihak tertemtu. Katelu, akeh masyarakat sing isih kurang sadar, dupeh ora diawasi karo polisi perhutani banjur sak kepenake dewe ngetoki wit-witan ing alas. Akibat saka anjrahe kasus Illegal Logging ing Indonesia ndadekake bencana banjir lan lemah longsor dumadi ing ngendi-ngendi ing sakbagian papan ing Indonesia. Sapa wae sing ngrasakake bencana alam manut ing dhuwur …."
A) Wong-wong sing sacedhake lan sing adoh saka bencana kasebut
B) Pamerintah sing paling gede dirugikake
C) Wong-wong sing manggon ing sachedake underane bencana
D) Wong-wong sing adoh ska underane bencana kasebut
 • 4. "NEBANG KAYU ING ALAS TANPO IJIN Ing Indonesia yen wes ngancik mangsa rendheng asring dumadhi bencana banjir lan lemah longsor. Bencana kasebut disebabake saka tumindake warga sing ngrusak kalestariane lingkungan alam. Tuladhane ngethoki wit-witan ing alas sembarangan utawa asring diarani illegal logging. Yen wis anjrah Wit-witan ing alas dikethoki lan dijupuki kayune tanpa aturan, tundhone alas dadhi gundul, tibane mongso rendheng alas ora bisa nahan ilineng banyu. Wis bisa di badhe apa akibate yen udan deres ing wektu sing rada suwe. Alas sing manggon ing perengane gunung bakal longsor lan banjir. Yen wis longsor lan banjir sopo sing kapitunan? Ora wurung ya wong akeh sing dadi kurban. Wong-wong sing manggon ing sacedhake underane bencana lan wong-wong sing adoh saka bencana kasebut uga melu ngrasakake, awit bencana banjir banyune mili adoh saka papan underne bencana kasebut. Akeh kurban lan kapitunan sing disebabake saka bencana banjir lan lemah longsor. Kurban nyawa uga kapitunan raja brana sing cacahe ora kaitung. Kajaba nggawa kurban nyawa, bencana banjir lan lemah longsor uga gawe rusake tanduran para kadang tani ing padhusunan. Tambak-tambak sing kebanjiran, iwake padha buyar kabeh. Durung infrastruktut sing melu rusak, kayata, dalan, kreteg, gedhung-gedhung, lan perkantoran, uga omahe warga seng melu rusak amarga keterak banjir lan lemah longsor. Kaya kedadean lemah longsor ing Banjarnegara, Jawa Tengah, wes gawe kapitunan kang gedhe. Puluhan omah kependhem lemah longsor lan banjir. Lan akeh wong kang tilar dunya amarga kadadean kasebut. Menawa digunggung cacahe kurban raja brana nganti milyaran rupiah. Ana bab-bab mirunggan sing nyebabake saya ndadine kasus illegal logging ing Indonesia. Sepisan, sawise reformasitahung 1998, pengawasan sing ditindakake dinas perhutani rada longgar. Mligine ing alas-alas sing kapencil adoh saka Pos Perhutani. Kapinndho, anane oknum pelaku sing entuk dhukungan saka pihak-pihak tertemtu. Katelu, akeh masyarakat sing isih kurang sadar, dupeh ora diawasi karo polisi perhutani banjur sak kepenake dewe ngetoki wit-witan ing alas. Akibat saka anjrahe kasus Illegal Logging ing Indonesia ndadekake bencana banjir lan lemah longsor dumadi ing ngendi-ngendi ing sakbagian papan ing Indonesia. Apa sebabe wong sing adoh saak underane bencana banjir uga melu ngrasakake …."
A) Awit bencana banjir banyune mili adoh saka papan underane bencana kasebut
B) Awit bencana banir kudu di dum merata ing sacedhake bencana lan sing adoh saka underane bencana
C) Awit wong sing adoh saka underane bencana banjir melu ngrusak lingkungan
D) Awit wong sing adoh saka underane banjir kasebut melu ngethoki wit ing alas
 • 5. "NEBANG KAYU ING ALAS TANPO IJIN Ing Indonesia yen wes ngancik mangsa rendheng asring dumadhi bencana banjir lan lemah longsor. Bencana kasebut disebabake saka tumindake warga sing ngrusak kalestariane lingkungan alam. Tuladhane ngethoki wit-witan ing alas sembarangan utawa asring diarani illegal logging. Yen wis anjrah Wit-witan ing alas dikethoki lan dijupuki kayune tanpa aturan, tundhone alas dadhi gundul, tibane mongso rendheng alas ora bisa nahan ilineng banyu. Wis bisa di badhe apa akibate yen udan deres ing wektu sing rada suwe. Alas sing manggon ing perengane gunung bakal longsor lan banjir. Yen wis longsor lan banjir sopo sing kapitunan? Ora wurung ya wong akeh sing dadi kurban. Wong-wong sing manggon ing sacedhake underane bencana lan wong-wong sing adoh saka bencana kasebut uga melu ngrasakake, awit bencana banjir banyune mili adoh saka papan underne bencana kasebut. Akeh kurban lan kapitunan sing disebabake saka bencana banjir lan lemah longsor. Kurban nyawa uga kapitunan raja brana sing cacahe ora kaitung. Kajaba nggawa kurban nyawa, bencana banjir lan lemah longsor uga gawe rusake tanduran para kadang tani ing padhusunan. Tambak-tambak sing kebanjiran, iwake padha buyar kabeh. Durung infrastruktut sing melu rusak, kayata, dalan, kreteg, gedhung-gedhung, lan perkantoran, uga omahe warga seng melu rusak amarga keterak banjir lan lemah longsor. Kaya kedadean lemah longsor ing Banjarnegara, Jawa Tengah, wes gawe kapitunan kang gedhe. Puluhan omah kependhem lemah longsor lan banjir. Lan akeh wong kang tilar dunya amarga kadadean kasebut. Menawa digunggung cacahe kurban raja brana nganti milyaran rupiah. Ana bab-bab mirunggan sing nyebabake saya ndadine kasus illegal logging ing Indonesia. Sepisan, sawise reformasitahung 1998, pengawasan sing ditindakake dinas perhutani rada longgar. Mligine ing alas-alas sing kapencil adoh saka Pos Perhutani. Kapinndho, anane oknum pelaku sing entuk dhukungan saka pihak-pihak tertemtu. Katelu, akeh masyarakat sing isih kurang sadar, dupeh ora diawasi karo polisi perhutani banjur sak kepenake dewe ngetoki wit-witan ing alas. Akibat saka anjrahe kasus Illegal Logging ing Indonesia ndadekake bencana banjir lan lemah longsor dumadi ing ngendi-ngendi ing sakbagian papan ing Indonesia. Ing ngisor iki bab-bab sing kudu mirunggan nyebabake saya ndadine kasus illegal logging ing Indonesia, yaiku …."
A) anane oknumpelku sing entuk dukungan saka pihak aparat sing ora duwe tanggung jawab
B) anane oknumpelku sing entuk dukungan saka pihak aparat sing ora duwe tanggung jawab
C) Sawise reformasi pengawasan sing ditindakake dening dinas perhutani rada longgar
D) dampak owah-owahan musim kag ndadekake curah udan dhuwur
 • 6. "NEBANG KAYU ING ALAS TANPO IJIN Ing Indonesia yen wes ngancik mangsa rendheng asring dumadhi bencana banjir lan lemah longsor. Bencana kasebut disebabake saka tumindake warga sing ngrusak kalestariane lingkungan alam. Tuladhane ngethoki wit-witan ing alas sembarangan utawa asring diarani illegal logging. Yen wis anjrah Wit-witan ing alas dikethoki lan dijupuki kayune tanpa aturan, tundhone alas dadhi gundul, tibane mongso rendheng alas ora bisa nahan ilineng banyu. Wis bisa di badhe apa akibate yen udan deres ing wektu sing rada suwe. Alas sing manggon ing perengane gunung bakal longsor lan banjir. Yen wis longsor lan banjir sopo sing kapitunan? Ora wurung ya wong akeh sing dadi kurban. Wong-wong sing manggon ing sacedhake underane bencana lan wong-wong sing adoh saka bencana kasebut uga melu ngrasakake, awit bencana banjir banyune mili adoh saka papan underne bencana kasebut. Akeh kurban lan kapitunan sing disebabake saka bencana banjir lan lemah longsor. Kurban nyawa uga kapitunan raja brana sing cacahe ora kaitung. Kajaba nggawa kurban nyawa, bencana banjir lan lemah longsor uga gawe rusake tanduran para kadang tani ing padhusunan. Tambak-tambak sing kebanjiran, iwake padha buyar kabeh. Durung infrastruktut sing melu rusak, kayata, dalan, kreteg, gedhung-gedhung, lan perkantoran, uga omahe warga seng melu rusak amarga keterak banjir lan lemah longsor. Kaya kedadean lemah longsor ing Banjarnegara, Jawa Tengah, wes gawe kapitunan kang gedhe. Puluhan omah kependhem lemah longsor lan banjir. Lan akeh wong kang tilar dunya amarga kadadean kasebut. Menawa digunggung cacahe kurban raja brana nganti milyaran rupiah. Ana bab-bab mirunggan sing nyebabake saya ndadine kasus illegal logging ing Indonesia. Sepisan, sawise reformasitahung 1998, pengawasan sing ditindakake dinas perhutani rada longgar. Mligine ing alas-alas sing kapencil adoh saka Pos Perhutani. Kapinndho, anane oknum pelaku sing entuk dhukungan saka pihak-pihak tertemtu. Katelu, akeh masyarakat sing isih kurang sadar, dupeh ora diawasi karo polisi perhutani banjur sak kepenake dewe ngetoki wit-witan ing alas. Akibat saka anjrahe kasus Illegal Logging ing Indonesia ndadekake bencana banjir lan lemah longsor dumadi ing ngendi-ngendi ing sakbagian papan ing Indonesia. Gagasan baku kang kinandhut ing paragraf ka-1 wacan ing dhuwur yaiku …."
A) Ing Indonesia yen wis ngancik mangsa rendheng asringdumadi banjir lan lemah longsor
B) Tuladhane ngethoki wit-witan ing alas sembarangan utawa kasebut illegal logging
C) Wong-wong sing manggon ing sacedhake lan sing adoh saka papan panggonan uga melu ngrasakake
D) Bencana kasebut disebabake saka tumindake warga sing ngrusak kalestarene lingkungan
 • 7. "NEBANG KAYU ING ALAS TANPO IJIN Ing Indonesia yen wes ngancik mangsa rendheng asring dumadhi bencana banjir lan lemah longsor. Bencana kasebut disebabake saka tumindake warga sing ngrusak kalestariane lingkungan alam. Tuladhane ngethoki wit-witan ing alas sembarangan utawa asring diarani illegal logging. Yen wis anjrah Wit-witan ing alas dikethoki lan dijupuki kayune tanpa aturan, tundhone alas dadhi gundul, tibane mongso rendheng alas ora bisa nahan ilineng banyu. Wis bisa di badhe apa akibate yen udan deres ing wektu sing rada suwe. Alas sing manggon ing perengane gunung bakal longsor lan banjir. Yen wis longsor lan banjir sopo sing kapitunan? Ora wurung ya wong akeh sing dadi kurban. Wong-wong sing manggon ing sacedhake underane bencana lan wong-wong sing adoh saka bencana kasebut uga melu ngrasakake, awit bencana banjir banyune mili adoh saka papan underne bencana kasebut. Akeh kurban lan kapitunan sing disebabake saka bencana banjir lan lemah longsor. Kurban nyawa uga kapitunan raja brana sing cacahe ora kaitung. Kajaba nggawa kurban nyawa, bencana banjir lan lemah longsor uga gawe rusake tanduran para kadang tani ing padhusunan. Tambak-tambak sing kebanjiran, iwake padha buyar kabeh. Durung infrastruktut sing melu rusak, kayata, dalan, kreteg, gedhung-gedhung, lan perkantoran, uga omahe warga seng melu rusak amarga keterak banjir lan lemah longsor. Kaya kedadean lemah longsor ing Banjarnegara, Jawa Tengah, wes gawe kapitunan kang gedhe. Puluhan omah kependhem lemah longsor lan banjir. Lan akeh wong kang tilar dunya amarga kadadean kasebut. Menawa digunggung cacahe kurban raja brana nganti milyaran rupiah. Ana bab-bab mirunggan sing nyebabake saya ndadine kasus illegal logging ing Indonesia. Sepisan, sawise reformasitahung 1998, pengawasan sing ditindakake dinas perhutani rada longgar. Mligine ing alas-alas sing kapencil adoh saka Pos Perhutani. Kapinndho, anane oknum pelaku sing entuk dhukungan saka pihak-pihak tertemtu. Katelu, akeh masyarakat sing isih kurang sadar, dupeh ora diawasi karo polisi perhutani banjur sak kepenake dewe ngetoki wit-witan ing alas. Akibat saka anjrahe kasus Illegal Logging ing Indonesia ndadekake bencana banjir lan lemah longsor dumadi ing ngendi-ngendi ing sakbagian papan ing Indonesia. Manut wacan ing dhuwur kang ngandhut definisi umum, yaiku ing …."
A) Paragraf ka 1-2
B) Paaragraf ka-3
C) Paaragraf ka-1
D) Paragraf Ka -2
 • 8. Perangan teks kang isine ngandharake pangerten sawijine objek kang diamati diarani
A) deskripsi umum
B) definisi umum
C) deskripsi gunane
D) deskripsi bageyan
 • 9. Perangan teks kang isine ngandharake kanthi jangkep bageyan-bageyan saka objek kang diamati diarani ….
A) Deskripsi bageyan
B) Definisi umum
C) Deskripsi gunane
D) Deskripsi umum
 • 10. Perangan teks kang isine ngandharake paedah saka objek kang diamati diarani ….
A) Definisi umum
B) Deskripsi bageyan
C) Deskripsi gunane
D) Deskripsi umum
 • 11. Ing ngisor iki sing ora kalebu titikan utawa ciri-cirine teks palapuran asil observasi, yaiku …..
A) Asipat apa anane, bisa dadi sumber pawarta lan gampang dipahami
B) Ditulis kanthi sampurna lan jangkep
C) Ngandhut fakta utwa kedadeyan kang sabenere
D) Ngandharake bab-bab kang ora salaras lan ngandhut prasangka
 • 12. Teks palapuran asil observasi asipat apa anane, tegese yaiku ….
A) teks bisa didadekake minangka sumber pengalaman tumrap wong iya kang arep nindakake kagiyatan ngamati babagan kang padha
B) isi teks observasi selaras karo kasunyatan
C) kanthi basa kang cetha lan gampang dimangerteni dening para maos
D) Ngandhut panemu kang diandharake dening para ahli sing wis mangerteni luwih mirunggan
 • 13. Sawijineng kagiyatan ngamati kang panilitine utawa pengamate melu ing kagiyatan ngamati, diarani observasi …
A) langsung
B) nonpaqrsitipasif
C) ora langsung
D) partisipatif
 • 14. Sawijineng kagiyatan ngamati kang panilitine utawa pengamate melu ing kagiyatan ngamati, diarani observasi …
A) nonparsitipasif
B) partisipatif
C) langsung
D) ora langsung
 • 15. Ing ngisor iki, sing ora kalebu ciri-ciri basa ing teks palapuran asil observasi, yaiku ….
A) ditulis adhedhasar kasunyatan
B) isi teks kudu obyektif
C) isi teks ora ngamot bab kang nyimpang
D) isi teks kudu subyektif
 • 16. "“Lha menika prajurit enggal lha kok mung mendel kemawon”.

  Tegese ukara mendel ing duwur yaiku ….
A) Meneng
B) Mlaku
C) Sregep
D) Wedi
 • 17. Dadi uwong aja sak kumuwat amarga sugihe.Kumuwat duweni teges pada karo ukara ing ngisor iki yaiku ….
A) Gumedhe
B) Tresnani
C) Kahanan
D) Kedunyan
 • 18. Ukara ing ngisor iki sing nggunakake basa ngoko lugu yaiku …….
A) Mas Hardi saiki ora kersa rawuh mrene
B) Pak Danu olehe ngomong lirih banget
C) Toni mboten saged wangsul punika
D) Agemanipun bolong kenging rokok
 • 19. Ana kedadean kucing (tubruk) tikus ing latar.Tembung jrone kurung benere yaiku…
A) Daktubruk
B) Ditubruk
C) Nubruk
D) Tinubruk
 • 20. Pakulinan ndongeng punika saged nuwuhaken rumaketipun sesambetan antawisipun tiyang sepuh kaliyan lare. Ukara kasebut nggunakake basa …
A) Krama lugu
B) Krama alus
C) Ngoko alus
D) Ngoko lugu
 • 21. Ing ngisor iku ukara sing gunakake basa krama alus yaiku …...
A) Kula mboten weruh kedadiyan niku
B) Bapak arepe budyal lunga
C) Ibu sakmenika nembe tindhak
D) Bapaku nembe turu ing griya
 • 22. Ukara-ukara ing ngisor iki sing nggunakake basa Jawa ngoko lugu yaiku….
A) Kowe mengo apa sido menyang daleme Pak yoyok
B) Fadli dipun kengken kancane nyilih buku ing perpustakaan
C) Sapata sing nimbali aku esuk mau, aku ora pati krungu
D) Penjenengan mengko arep tak ajak lunga menyang blitar
 • 23. Tembung ing ngisor iki sing nerangake kedadean mesti yaiku…
A) Tegalanmu yen ketiga ora ana tandurane kejaba suket alang-alang
B) Mbok Jamilah saben dino dodol ondhe-ondhe ing stasiun.
C) Desa-desa ing Blitar saiki wis katon rame tur saya maju
D) Biasane yen minggu, alun-alun Kediri iku mesthi rame
 • 24. Pitungan angka “1927” yen diucapake gawe basa jawa krama yaiku …
A) Setunggalatusewu sangangatus kaleh dhasa
B) Sewu satus kaleh dhasa kaleh
C) Setunggalewu satus pitungdhasa sanga dhasa kaleh
D) Setunggalewu sangangatus kaleh dasa pitu
 • 25. Becik ketitik ala ketara, duweni teges yaiku …
A) Lane sing titik ditutup becik ala tetep bakalan
B) Apik setitik gak katon alane amarga lakune
C) Sing elek bakal katon lan sing apik uga bakal katon
D) Becik ketitik wae tanpa ana lara sing ala
 • 26. Becik ketitik ala ketara, duweni teges yaiku …
A) Sing elek bakal katon lan sing apik uga bakal katon
B) Lane sing titik ditutup becik ala tetep bakalan
C) Apik setitik gak katon alane amarga lakune
D) Becik ketitik wae tanpa ana lara sing ala
 • 27. Tuladhane tata krama kang becik yaiku …
A) Nggunakake unggah-ungguh basa kang trep marang wong liya
B) Nalika mertamu, mlebu omah langsung
C) Ngomong dhewe karo kanca nalika guru lagi nerangake ing ngarep kelas
D) Marang wong tuwa ora perlu basa
 • 28. Ukara sing bener unggah-ungguhe yaiku …
A) Bapak wis budhal menyang kantor
B) Aku wis dhahar ing omahe kancaku
C) Eyang sesuk lunga menyang Mekah
D) Adhik lagi mlaku-mlaku karo kancane
 • 29. Ukara sing bener unggah-ungguhe kajaba….
A) Adik wis dhahar ing omahe kancaku
B) Adhik lagi ngendhikan karo kanca-kancane
C) Simbah gerah waja
D) Bapak wis adus isuk mau
 • 30. Ahmad mau ditimbali gurune. Ukara iki nganggo basa ….
A) Krama lugu
B) Ngoko alus
C) Krama alus
D) krama lugu
 • 31. Basa apa sing digunakake guru marang muride?
A) ngoko alus
B) krama lugu
C) ngoko lugu
D) krama alus
 • 32. Pakdhe nembe rawuh saking Jakarta. Ukara iki nganggo basa ….
A) Ngoko alus
B) Ngoko lugu
C) Krama lugu
D) Krama alus
 • 33. Nalika isih timur, Pak Aji dadi pemain balbalan. Tegese timur yaiku ….
A) Enom
B) Bocah
C) Tuwo
D) Bayi
 • 34. Menawi dipun dawuhi Ibu enggal dipuntindaaken. Tegese tembung enggal yaiku ….
A) Dijanjeni
B) Dilakoni
C) Diemohi
D) Dipungkiri
 • 35. Ibu nanem sekar melati ing ngajeng griya. Tegese sekar yaiku ….
A) Godong
B) Wit-witan
C) Lemah
D) Kembang
 • 36. Bapak mundhut kajeng jati dipun damel lemari. Tegese kajeng yaiku….
A) watu
B) sunan
C) kayu
D) lemah
 • 37. Layangane adiku wes muluk. Tegese muluk yaiku ….
A) rusak
B) tugel
C) miber
D) garing
 • 38. Bapak mundhut sepeda motor enggal. Tegese enggal yaiku ….
A) anyar
B) lungsuran
C) bekas
D) apik
 • 39. Kapinterane Cak Dullah kaya bathok bolu isi madu. Tegese unen-unen bathok bolu isi madu yaiku ….
A) Perkara sepele dadi gede
B) Wong asor nanging sugih kapinteran
C) Tumindak ala nyilih wong liya
D) Kapinterane kaya wong sekti
 • 40. Kowe apa duwe dhuwit ? Ukara ing samping menawa disalin nganggo basa krama alus dadi?
A) Sampeyan napa gadah yatra?
B) Panjenengan punapa gadah yatra
C) Panjenengan kala wingi tindak datengn pundi?
D) Ndika napa gadah arta?
Created with That Quiz — a math test site for students of all grade levels.