Taz quiz
 • 1. Cuál es mi nombre
A) No
B) Alejandro
C) No
D) No
E) No
 • 2. El mejor equipo
A) No
B) Real
C) No
D) No
E) No
 • 3. Color de la salsa dulce
A) No
B) Roja
C) No
D) No
E) No
 • 4. Color del huevo
A) No
B) No
C) No
D) Blanco
E) No
 • 5. Color del café
A) No
B) No
C) No
D) Café
E) No
 • 6. Salami
A) Ko
B) Bremen
C) No
D) No
E) No
 • 7. Hueco
A) No
B) No
C) No
D) No
E) Blanco
 • 8. Hueco
A) No
B) No
C) No
D) No
E) No
 • 9. Huevo
A) No
B) No
C) No
D) Blanco
E) No
 • 10. Hueco
A) No
B) No
C) No
D) No
E) Blanco
 • 11. Huevo
A) No
B) No
C) No
D) No
E) Blanco
 • 12. Huevo
A) No
B) Blanco
C) No
D) No
E) No
 • 13. Huevo
A) No
B) No
C) No
D) No
E) Blanco
 • 14. Huevo
A) No
B) No
C) No
D) No
E) Blanco
 • 15. Huevo
A) Blanco
B) No
C) No
D) No
E) No
Created with That Quiz — a math test site for students of all grade levels.