4. SINIF DENEME-2
 • 1. Aşağıdaki cümlelerinden ‘‘ki’’ yazımı ile ilgili hata yapılmıştır?
A) Bendeki kitaplar senin kitaplarından daha ağır
B) Sendeki araba daha hızlı.
C) Annene söyleki kızmasın
D) Sen de oraya git ki korkmasın.
 • 2. Eş seslisi vardır. Zıt anlamlısı vardır. Yukarıda bir kelimeye ait özellikler verilmiştir. Buna göre ‘‘?’’ yerine aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılamaz?
A) kalk
B) dolu
C) kara
D) yat
 • 3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde çalışma ile ilgili bir anlam yoktur?
A) Akan su yosun tutmaz.
B) İşleyen demir ışıldar.
C) Üzüm üzüme baka baka kararır.
D) Emek olmadan yemek olmaz.
 • 4. kara - dolu - asma - ekmek Yukarıda verilen kelimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Asma kelimesinin zıt anlamlısı vardır.
B) Kara kelimesinin eş anlamlısı vardır
C) Ekmek kelimesi bazı cümlelere hareket anlamı katar.
D) Tüm kelimeler kullanıldıkları yere göre farklı anlamlar içerebilir.
 • 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili hata yapılmıştır?
A) Selin, Ahmet ve ben hafta sonu pikniğe gittik.
B) Her cuma tiyatroya gideriz.
C) 20 Aralık perşembe abimin doğum gününü kutlayacağız
D) 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.
 • 6. Sezen( ) arkadaşına ( )Neden kapıda bekliyorsun( )( ) dedi. Yukarıdaki cümlede parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A) (,)(‘‘)(?)(.)
B) (‘‘)(,)(?)(‘‘)
C) (.)(,)(?)(.)
D) (,)(‘‘)(?)(‘‘)
 • 7. defans - full - final - star Yukarıdaki yabancı dillerden Türkçe’ye giren sözcüklerden bazıları verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sözcüklerden bir tanesinin Türkçe karşılıklarından birisi değildir?
A) yıldız
B) varış
C) dolu
D) savunma
 • 8. Aşağıdaki cümlelerinden hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Akşama kadar bahçede çalıştık.
B) Bu seferki olayda baltayı taşa vurdu.
C) Arkadaşlarının söylediklerine kulak asmadı.
D) Bu işlerin bazıları ile başa edemeyeceğini anladı
 • 9. Bu yaz annem, babam ve ben tatile gittik. Abim de bizimle gelecekti fakat işlerini bitiremediği için gelemedi. Tatilde, yeni arkadaşlar edindim. Onlarla çok güzel oyunlar oynadık. Yukarıdaki metinde tek başına anlamı olmayan kaç sözcük kullanılmıştır?
A) 3
B) 6
C) 4
D) 5
 • 10. Yukarıdaki kelimeler zıt anlamlılarıyla eşleştirildiği zaman, yukarıdan aşağıya doğru oluşan şifre hangisidir?
A) orak
B) karo
C) roka
D) akor
 • 11. ‘‘828657’’ sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) (8 x 10000) + (2 x 1000) + (6 x 100) + (5 x 10) + (7 x 1)
B) (8 x 100000) + (2 x 10000) + (8 x 1000) + (6 x 100) + (5 x 10) + (7 x 1)
C) (8 x 100000) + (2 x 10000) + (8 x 1000) + (5 x 10) + (7 x 1)
D) (8 x 100000) + (2 x 10000) + (6 x 100) + (5 x 10) + (7 x 1)
 • 12. Yukarıdaki rakamlarla oluşturulacak en büyük 5 basamaklı sayının, binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır?
A) 19
B) 20
C) 17
D) 16
 • 13. ‘‘369623’’ sayısının yüz binler basamağındaki rakam 3 artırılıp, on binler basamağındaki rakam ise 2 artırılıyor. Oluşan yeni sayı kaçtır?
A) 689601
B) 369843
C) 599623
D) 689623
 • 14. Yukarıda modellenen sayının birler basamağından 2 daire alınıp onlar basamağına koyulduğu zaman sayının son hali nasıl olur?
A) 621
B) 403
C) 423
D) 421
 • 15. Yukarıdaki örüntüde sembollerinin yerine gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır?
A) 33
B) 62
C) 71
D) 54
 • 16. Yukarıdaki sayılardan birinci ve dördüncüsü en yakın onluğa, ikinci ve üçüncüsü en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır. Buna göre bu sayılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A) 1. ve 3. sayılar yuvarlama yapılmadan önce birbirine eşit olabilir.
B) 1. sayı onluğa yuvarlanmadan önce 6404 sayısı olabilir
C) 2. sayı yuvarlama yapılmadan önce 7389 sayısı olabilir.
D) 4. sayı yuvarlama yapılmadan önce 6395 sayısı olabilir.
 • 17. Yukarıdaki sayılar > sembolüyle sıralnıyor. Buna göre sıralamadaki 3. ve 5. sayının farkı kaçtır?
A) 535
B) 546
C) 530
D) 570
 • 18. Buna göre Ali’nin okul numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 493345
B) 673869
C) 674369
D) 67369
 • 19. Ahmet 2500’den başlayarak biner biner 7 sayma yapıyor. Sonra kaldığı yerden yüzer yüzer 6 sayma yapıyor. Ahmet’in son söylediği sayı kaçtır?
A) 8900
B) 9200
C) 9100
D) 9000
 • 20. Yukarıda ülkemizde bazı araba markalarının sattığı araba sayıları verilmiştir. Buna göre markaların satış sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) B marka arabanın satış sayısının yüzler ve birler basamağı aynıdır.
B) D markanın satış sayısının binler bölüğünün rakamlar toplamı 14’tür.
C) Tüm sayıların binler basamağındaki rakam aynıdır.
D) En çok C marka araba satılmıştır.
 • 21. Selin, ‘‘63462’’ sayısını resimli kartları üst üste koyarak yukarıdaki gibi basamaklarına ayırmıştır. Selin’e ‘‘84595’’ sayısını basamaklarına ayırmak için bu kartlara ek olarak toplam kaç resimli kart gerekir?
A) 7
B) 9
C) 8
D) 10
 • 22. Yukarıdaki çocuklara verilip onluğa ve yüzlüğe yuvarlatılan sayıların onlar basamaklarındaki rakamların toplamı en az kaç olabilir?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
 • 23. Yukarıdaki sayılardan ikisi toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki iki sayıdan toplamından biri olmaz?
A) 5836
B) 6333
C) 3703
D) 5043
 • 24. Yukarıdaki sıralı toplama işleminde sembolünün yerine gelmesi gereken sayı kaçtır?
A) 7788
B) 8348
C) 8345
D) 8998
 • 25. Pasaport - Otobüs kartı - Öğrenci kimliği - Ehliyet 18 yaşından küçük olan bir ülke vatandaşı, yukarıdaki kimlik belgelerinden kaç tanesine sahip olabilir?
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
 • 26. Ülkemizde verilen eski ve yeni kimlik kartıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her iki kimlik kartında da adres bilgimiz yer almaz.
B) Yeni kimlik kartımızın ön tarafında anne ve baba adı yer alır.
C) Her ikisinde T.C. kimlik numarası, ad, soyad ve baba adımız bulunur
D) Yeni kimlik kartında bir çip bulunur.
 • 27. Yaşanmış olayların, oluş sıralamasına göre sıralanması şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paleontoloji
B) Anı
C) Kronolog
D) Kronoloji
 • 28. 1- 8 eylül 2005’de liseye başladım. 2- 16 Ağustos 1994’ te yürümeye başladım. 3- 28 Eylül 1992’ de doğdum. 4- 15 Eylül 1999’da ilkokula başladım. Yukarıda Hasan’ın hayatındaki önemli gelişmeler karışık olarak verilmiştir. Verilenlere göre olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3-2-1-4
B) 1-2-4-3
C) 3-2-4-1
D) 4-1-2-3
 • 29. Selin ve Ceren boş zamanlarda genel olarak birlikte yukarıdaki etkinliği yapmaktadırlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şarkı söylemek Ceren’in ilgi alanıdır.
B) Selin ve Ceren okulda müzik kulübünde görev alıyor olabilirler.
C) Selin ileride konservatuvara gidebilir.
D) kisi de ileride müzisyen olmak istemektedirler
 • 30. Sedat kendisini tanıtırken sarı saçlıyım, uzun boyluyum ve hafif kiloluyum demiştir. Buna göre Sedat, hangi özelliklerden bahsetmiştir?
A) Zihinsel Özelliklerinden
B) Yeteneklerinden
C) Fiziksel Özelliklerinden
D) Sosyal özelliklerinden
 • 31. Sadece yukarıdaki görselden yola çıkarak hangi yorumu yapabiliriz?
A) Hasan kedileri sevmektedir.
B) Hasan okulda müzik kulübünde görev alıyor olabilir.
C) Hasan, günün büyük bir kısmını kitap okuyarak geçirir.
D) Gitar çalmak Hasan’ın, ilgi alanıdır.
 • 32. Kin - Sabır- Saygı - Hoşgörü - Nefret - Bencillik Yukarıdakilerden kaç tanesi kişiler arasında olumsuz ilişkiler oluşmasına neden olur?
A) 5
B) 2
C) 4
D) 3
 • 33. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kişilerin ilgi alanları arasında farklılıklar olabilir.
B) Engelli bireylere yardım edilmelidir.
C) Bir işe başlarken çevremizdeki insanlardan fikir alınmamalıdır.
D) Bir şeyi tam anlamadan tepki vermek arkadaşlık ilişkilerini zayıflatır.
 • 34. Tanıdıklarımla ilgili karar alırken kendimi onların yerine koyarım. Öyle karar veririm. Merve’ nin yukarıdaki açıklamasını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabırlı olma
B) Empati kurma
C) Utangaç olma
D) Çekingen olma
 • 35. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın Güneş etrafında dolanması sonucu oluşur?
A) Gün içerisinde sıcaklık farkları
B) Yerel saat farklılıklarının oluşması
C) Mevsimlerin oluşması
D) Günlerin oluşumu
 • 36. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kayaçların içeriğinde çeşitli mineraller vardır.
B) Dünya’nın en büyük bor rezervi ülkemizde bulunmaktadır.
C) Cıva, katı bir madendir.
D) Madenler bir ülke ekonomisi için çok büyük öneme sahiptir.
 • 37. Türkiye’de saat 19:00 iken Almanya’ da saatin 17:00 olduğu bilinmektedir. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Türkiye gün boyunca Almanya’dan daha sıcak olur.
B) Türkiye’de saat 23:30 iken, Almanya’dan saat 21:30 olur.
C) Almanya, Türkiye’den daha batıda yer almaktadır
D) Almanya’da, Güneş daha geç doğar
 • 38. Aşağıda bazı madenlerin ülkemizde çıkarıldıkları yerler verilmiştir. Verilen yerlerden hangisi yanlıştır?
A) Petrol - Mersin
B) Linyit - Kahramanmaraş
C) Altın - İzmir
D) Boksit - Konya
 • 39. Yukarıda incelenen varlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Canlılık özelliğini kaybetmemiştir
B) Fosil olarak adlandırılır.
C) Geçmiş ile ilgili fikir üretilmesini sağlar.
D) Çok uzun bir zaman diliminde oluşan canlı varlık kalıntısıdır
 • 40. Aşağıdaki canlılardan hangisine yönelik bilgileri sadece fosil kaynaklar sayesinde öğrenebiliriz?
A) Dinazor
B) Fil
C) Boğa
D) Timsah
 • 41. Yukarıda verilen Dünya modelinde, işaretlen Dünya’nın katmanlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Manto - İç çekirdek - Yer kabuğu - - Dış çekirdek
B) Yer kabuğu - Manto - Dış çekirdek - İç çekirdek
C) Manto - Yer kabuğu - İç çekirdek - Dış çekirdek
D) Yer kabuğu - Manto - İç çekirdek - Dış çekirdek
 • 42. Yukarıda Dünya’nın, Güneş’e göre konumuna bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Güneş ışınları, Dünya’nın şekli dolayısıyla her yere ulaşamamaktadır.
B) Dünya’nın bir kısmında gündüz yaşanmaktadır
C) Dünya’nın bir kısmı geceyi yaşamaktadır.
D) Dünya’nın, gündüzü yaşayan yerlerinde sıcaklık farklılıkları yoktur.
 • 43. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya’nın, Güneş’e yakınlığı yörüngesinden dolayı farklılık gösterebilir.
B) Dünya, kendi etrafında dönme hareketini 24 saatte tamamlar
C) Dünya’nın, Güneş etrafında dönmesi sonucu mevsimler oluşur.
D) Dünya, Güneş’e en yakın konumdayken, Dünya’nın her bölgesinde gündüz vakti yaşanır.
 • 44. Yukarıdaki kutularda aşağıdakilerden hangisinin ismi yer almamaktadır?
A) Çanta
B) Kalemlik
C) Tahta
D) kitap
 • 45. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
A) pencil
B) pencils
C) books
D) door
 • 46. 10-......-30-40-......-60-70-......-90-100 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ritmik saymada boş bırakılan yerlerden birine gelecek sayılardan bir tanesi değildir?
A) eighty
B) sixty
C) fifty
D) twenty
 • 47. Yukarıdaki verilen bayrağa göre verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I am from Swedish.
B) I am from Egypt
C) I am from Sweden
D) I am from Denmark.
 • 48. Rodri .......... Spanish. .............. is from Spain. Yukarıdaki boşluğa sıasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) is - he
B) is - she
C) are - he
D) are - she
Bu testleri alan öğrenciler ayrıca şunları da aldılar: :

Şununla oluşturuldu: That Quiz — diğer konu alanlarındaki kaynaklarla birlikte matematik testi üretim sitesi.