4. SINIF DENEME-1
 • 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?
A) Okul hayatım iniş çıkışlarla geçti.
B) Aşağı yukarı üç yıl oldu.
C) Ödevimi yapar yapmaz geleceğim.
D) Siyah beyaz çiçekler topladım.
 • 2. Şiir ................ halinde yazılır.
  Şiiri yazan kişiye .............. denir.
  Dört dizelik şiir kümelerine ..........denir.
  Yukarıdaki öğrencinin cümlelerinde boş
  bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden
  hangisi yazılamaz?
A) kıta
B) şair
C) düz yazı
D) mısralar
 • 3. ‘‘Okul’’ kelimesi aşağıdaki kelimelerden hangisini çağrıştırmaz?
A) Kitap
B) Ders
C) Tenefüs
D) Çay
 • 4. uzak ırak
  Yukarıdaki kelimeler arasında bulunan anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) yurt - vatan
B) kırmızı - ak
C) doğa - tabiat
D) güz - sonbahar
 • 5. Ali, Hakan’la konuşurken Hakan Ali’nin söylediği bir şeyden sonra ‘‘Bu ancak masallarda olur.’’ demiştir. Hakan aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra bunu söylemiş
  olabilir?
A) Kardeşim, denizde çok büyük bir köpek balığı görmüş
B) Babam ile geçen hafta balığa çıktık.
C) Kardeşim, denizde çok büyük bir köpek balığı görmüş
D) Kedim ile beraber gökyüzünde gezintiye çıktık
 • 6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir?
A) yaz
B) bin
C) kaz
D) yap
 • 7. Denizden çok korkmama rağmen geçen yaz yüzme kursuna yazıldım. Yüzme hocam sayesinde deniz korkumu yendim ve denizi çok sevmeye başladım. Yaz sonuna doğru iyi kötü yüzmeyi öğrendim.
  Gelecek yaz denize girmeyi iple çekiyorum.
  Yukarıdaki metinle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır.
B) Eş sesli kelime kullanılmıştır
C) 1. cümlenin kelime sayısı dokuzdur
D) Eş anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır.
 • 8. Bir manavda en çok satışı yapılan ürün
  hakkında şunlar bilinmektedir:
  1 - Ürünün isminin tüm ünlü harfleri kalındır ve 2 hecelidir.
  2 - Ürünün isminin içerdiği bir harf
  Türkçe’de hiçbir kelimenin baş harfi
  olamaz.
  Bu manavın en çok stok yaptığı ürün aşağıdakilerden hangisidir?
A) muz
B) soğan
C) salatalık
D) kabak
 • 9. 1. kapak
  3. vezir
  2. kapan
  4. insan
  Yukarıdaki kelimelerin alfabetik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 - 2 - 3 - 4
B) 3 - 4 - 1 - 2
C) 3 - 4 - 1 - 2
D) 4 - 1 - 2 - 3.
 • 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) ‘‘Kapkara bulutlar gökyüzünü kapladı.’’ cümlesinde pekiştirilen bir kelime vardır
B) Pekiştirme kelimelerde anlamı kuvvetlendirir.
C) Pekiştirme kelimelerin hepsinde aynı kelime iki yere yazılır.
D) Pekiştirme kelimeleri bazen bitişik yazılır.
 • 11. ‘‘72865’’ sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi on binlik, iki binlik, sekiz yüzlük, beş birlik
B) Yedi yüz binlik, iki on binlik, sekiz yüzlük, altı onluk, beş birlik
C) Yedi binlik, iki yüzlük, sekiz onluk, beş birlik
D) Yedi on binlik, iki binlik, sekiz yüzlük, altı onluk, beş birlik
 • 12. ‘‘58975’’ sayısın onlar basamağındaki
  rakam 4 azaltılıp, on binler basamağındaki rakam 3 arttırılıyor. Oluşan yeni sayı kaçtır?
A) 88979
B) 88935
C) 84975
D) 18978
 • 13. 845125’’ sayısının binler bölüğündeki
  rakamların toplamı kaçtır?
A) 17
B) 8
C) 25
D) 10
 • 14. 8 5 1 0 6
  Yukarıdaki kartlarda yazılı olan rakamlarla oluşturulabilecek en büyük beş basamaklı sayı kaçtır?
A) 85106
B) 85610
C) 86510
D) 68051
 • 15. Selin 2400’den başlayarak biner biner ileri doğru sayıp sekizinci saymada duruyor. Selin’in son söylediği sayı kaçtır?
A) 10400
B) 8400
C) 9400
D) 7400
 • 16. ‘‘45216’’ sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şeklinin ‘‘45300’’ olması için sayıya en az kaç eklenmelidir?
A) 34
B) 99
C) 44
D) 45
 • 17. 4 yüz binlik + 2 binlik + 3
  yüzlük + 5 onluk + 9 birlik
  Yukarıda çözümlenmiş şekli verilen sayı
  aşağıdakilerden hangisidir?
A) 42359
B) 402359
C) 420359
D) 423059
 • 18. Soba 1720
  Çamaşır makinesi 1796
  Koltuk 1755
  Masa 1749
  Hasan Bey katalogda gördüğü ürünlerden yüzlüğe yuvarlanmış şeklinin ‘‘1800’’ olanlarını almıştır. Hasan Bey aşağıdaki ürünlerden hangilerini almamıştır?
A) soba - masa
B) soba - makine
C) makine - masa
D) soba - koltuk
 • 19. 76....5.....8
  Yukarıdaki 6 basamaklı sayının rakamlarının toplamı 30’dur. Binler ve onlar basamağındaki sayı aynı olduğuna göre binler basamağındaki
  rakamın basamak değeri kaçtır?
A) 3000
B) 2000
C) 1000
D) 4000
 • 20. 5, 6, 3, 9, 1 rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı en büyük iki basamaklı sayı ile rakamları farklı en küçük iki basamaklı sayının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 109
B) 103
C) 99
D) 118
 • 21. I-2008 yılında liseye gittim.
  II-1993 yılında doğdum.
  IV-2000 yılında ilkokula başladım.
  III-2014 yılında üniversiteye başladım
  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması
  aşağıdakilerden hangisidir?
A) II - I - IV - III
B) II - IV - I - III
C) I - II - III - IV
D) II - IV - III - I
 • 22. İkiz kardeşlerin resmi kimlik belgesinde aşağıdakilerden hangisi aynı değildir?
A) Doğum yerleri
B) Anne adları
C) T.C. kimlik numaraları
D) Doğum tarihleri
 • 23. Herkese doğduğu anda verilen kimlik belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfus cüzdanı
B) Öğrenci kartı
C) Ehliyet
D) Pasaport
 • 24. Sedat, kargoyla kişiye özel gelen kitabını almak için evden aniden çıkmıştır. Hızlıca evden çıkarken kimliğini almayı unutmuştur
  Yukarıdaki olayda Sedat’ın kitabı teslim alması için hangisini net bilmesi işini daha fazla kolaylaştırır?
A) Doğum yerini
B) Doğum tarihini
C) Dedesinin adını
D) T.C. kimlik numarasını
 • 25. Selin yukarıda çıkardığı aile fotoğraflarını kronolojik sıraya dizip albüme yerleştirmek istiyor. Bunu yaparken neye dikkat etmelidir?
A) Fotoğrafların boyutlarına göre dizmelidir.
B) Kendi fotoğraflarından başlamalıdır.
C) Fotoğrafların tarihlerine dikkat etmelidir.
D) En beğendiği fotoğrafı en başa koymalıdır.
 • 26. Masallardan
  Dedesinden
  Takvimden
  Kimlik Belgesinden
  Özgeçmişini hazırlamak isteyen Serdar
  yukarıdakilerin kaç tanesinden faydalanabilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
 • 27. Olayların tarihsel sıralanışı ile ilgilenen
  bilim dalına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kimya
B) Soy Ağacı
C) Fizik
D) Kronoloji
 • 28. Türkiye’de doğan iki kişinin resmi kimlik belgelerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle aynıdır?
A) Uyruğu
B) Doğum yeri
C) Cinsiyeti
D) Doğum tarihi
 • 29. Elle tutulup gözle görülemeyen, Dünya’ nın en dış katmanı hangisidir?
A) Atmosfer
B) Su Katmanı
C) Kara Katmanı
D) Yer Küre
 • 30. Yer Kabuğu için söylenen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çeşitli taş, toprak kayaçlardan oluşmuştur
B) Yer kabuğunun kalınlığı Dünya’nın her bölgesinde aynıdır.
C) Yer kabuğunun yapısında madenler yer alır.
D) Yer kabuğundaki kayaçları çeşitli mineraller oluşturur.
 • 31. Yukarıdaki kişilerin inceledikleri madde hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Fosil
B) Cıva
C) Canlı
D) Petrol
 • 32. Fosilleri inceleyen bilim adamlarına verilen 9. isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyolog
B) Doktor
C) Arkeoloji
D) Paleontolog
 • 33. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt olarak adlandırılan madenlerden değildir?
A) Bakır
B) Doğal gaz
C) Petrol
D) Kömür
 • 34. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ülkemizde en çok çıkarılan maden altındır.
B) Mineraller bir araya gelerek madenleri oluşturur.
C) Kaya tuzu bir mineraldir.
D) Ülkemizde birçok maden rezervi bulunmaktadır
 • 35. Doğada tek sıvı halde bulunan ve yukarıdaki malzemede kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alüminyum
B) Bor Minerali
C) Cıva
D) Bakır
Bu testleri alan öğrenciler ayrıca şunları da aldılar: :

Şununla oluşturuldu: That Quiz — diğer konu alanlarındaki kaynaklarla birlikte matematik testi üretim sitesi.