4. SINIF DENEME-1
 • 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?
A) Okul hayatım iniş çıkışlarla geçti.
B) Siyah beyaz çiçekler topladım.
C) Aşağı yukarı üç yıl oldu.
D) Ödevimi yapar yapmaz geleceğim.
 • 2. Şiir ................ halinde yazılır. Şiiri yazan kişiye .............. denir. Dört dizelik şiir kümelerine ..........denir. Yukarıdaki öğrencinin cümlelerinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılamaz?
A) şair
B) mısralar
C) kıta
D) düz yazı
 • 3. ‘‘Okul’’ kelimesi aşağıdaki kelimelerden hangisini çağrıştırmaz?
A) Çay
B) Tenefüs
C) Kitap
D) Ders
 • 4. uzak ırak Yukarıdaki kelimeler arasında bulunan anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) doğa - tabiat
B) kırmızı - ak
C) yurt - vatan
D) güz - sonbahar
 • 5. Ali, Hakan’la konuşurken Hakan Ali’nin söylediği bir şeyden sonra ‘‘Bu ancak masallarda olur.’’ demiştir. Hakan aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra bunu söylemiş olabilir?
A) Kardeşim, denizde çok büyük bir köpek balığı görmüş
B) Babam ile geçen hafta balığa çıktık.
C) Kedim ile beraber gökyüzünde gezintiye çıktık
D) Kardeşim, denizde çok büyük bir köpek balığı görmüş
 • 6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir?
A) bin
B) kaz
C) yap
D) yaz
 • 7. Denizden çok korkmama rağmen geçen yaz yüzme kursuna yazıldım. Yüzme hocam sayesinde deniz korkumu yendim ve denizi çok sevmeye başladım. Yaz sonuna doğru iyi kötü yüzmeyi öğrendim. Gelecek yaz denize girmeyi iple çekiyorum. Yukarıdaki metinle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Eş anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır.
B) Eş sesli kelime kullanılmıştır
C) Zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır.
D) 1. cümlenin kelime sayısı dokuzdur
 • 8. Bir manavda en çok satışı yapılan ürün hakkında şunlar bilinmektedir: 1 - Ürünün isminin tüm ünlü harfleri kalındır ve 2 hecelidir. 2 - Ürünün isminin içerdiği bir harf Türkçe’de hiçbir kelimenin baş harfi olamaz. Bu manavın en çok stok yaptığı ürün aşağıdakilerden hangisidir?
A) salatalık
B) kabak
C) muz
D) soğan
 • 9. 1. kapak 3. vezir 2. kapan 4. insan Yukarıdaki kelimelerin alfabetik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 - 1 - 2 - 3.
B) 3 - 4 - 1 - 2
C) 1 - 2 - 3 - 4
D) 3 - 4 - 1 - 2
 • 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Pekiştirme kelimelerde anlamı kuvvetlendirir.
B) ‘‘Kapkara bulutlar gökyüzünü kapladı.’’ cümlesinde pekiştirilen bir kelime vardır
C) Pekiştirme kelimelerin hepsinde aynı kelime iki yere yazılır.
D) Pekiştirme kelimeleri bazen bitişik yazılır.
 • 11. ‘‘72865’’ sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi on binlik, iki binlik, sekiz yüzlük, altı onluk, beş birlik
B) Yedi binlik, iki yüzlük, sekiz onluk, beş birlik
C) Yedi on binlik, iki binlik, sekiz yüzlük, beş birlik
D) Yedi yüz binlik, iki on binlik, sekiz yüzlük, altı onluk, beş birlik
 • 12. ‘‘58975’’ sayısın onlar basamağındaki rakam 4 azaltılıp, on binler basamağındaki rakam 3 arttırılıyor. Oluşan yeni sayı kaçtır?
A) 88979
B) 88935
C) 84975
D) 18978
 • 13. 845125’’ sayısının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır?
A) 25
B) 10
C) 17
D) 8
 • 14. 8 5 1 0 6 Yukarıdaki kartlarda yazılı olan rakamlarla oluşturulabilecek en büyük beş basamaklı sayı kaçtır?
A) 68051
B) 85610
C) 85106
D) 86510
 • 15. Selin 2400’den başlayarak biner biner ileri doğru sayıp sekizinci saymada duruyor. Selin’in son söylediği sayı kaçtır?
A) 9400
B) 10400
C) 7400
D) 8400
 • 16. ‘‘45216’’ sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şeklinin ‘‘45300’’ olması için sayıya en az kaç eklenmelidir?
A) 34
B) 99
C) 45
D) 44
 • 17. 4 yüz binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 5 onluk + 9 birlik Yukarıda çözümlenmiş şekli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 402359
B) 423059
C) 42359
D) 420359
 • 18. Soba 1720 Çamaşır makinesi 1796 Koltuk 1755 Masa 1749 Hasan Bey katalogda gördüğü ürünlerden yüzlüğe yuvarlanmış şeklinin ‘‘1800’’ olanlarını almıştır. Hasan Bey aşağıdaki ürünlerden hangilerini almamıştır?
A) soba - koltuk
B) makine - masa
C) soba - makine
D) soba - masa
 • 19. 76....5.....8 Yukarıdaki 6 basamaklı sayının rakamlarının toplamı 30’dur. Binler ve onlar basamağındaki sayı aynı olduğuna göre binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
A) 3000
B) 2000
C) 1000
D) 4000
 • 20. 5, 6, 3, 9, 1 rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı en büyük iki basamaklı sayı ile rakamları farklı en küçük iki basamaklı sayının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 103
B) 99
C) 118
D) 109
 • 21. I-2008 yılında liseye gittim. II-1993 yılında doğdum. IV-2000 yılında ilkokula başladım. III-2014 yılında üniversiteye başladım Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) II - I - IV - III
B) I - II - III - IV
C) II - IV - III - I
D) II - IV - I - III
 • 22. İkiz kardeşlerin resmi kimlik belgesinde aşağıdakilerden hangisi aynı değildir?
A) Doğum tarihleri
B) Doğum yerleri
C) T.C. kimlik numaraları
D) Anne adları
 • 23. Herkese doğduğu anda verilen kimlik belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfus cüzdanı
B) Ehliyet
C) Öğrenci kartı
D) Pasaport
 • 24. Sedat, kargoyla kişiye özel gelen kitabını almak için evden aniden çıkmıştır. Hızlıca evden çıkarken kimliğini almayı unutmuştur Yukarıdaki olayda Sedat’ın kitabı teslim alması için hangisini net bilmesi işini daha fazla kolaylaştırır?
A) T.C. kimlik numarasını
B) Doğum tarihini
C) Dedesinin adını
D) Doğum yerini
 • 25. Selin yukarıda çıkardığı aile fotoğraflarını kronolojik sıraya dizip albüme yerleştirmek istiyor. Bunu yaparken neye dikkat etmelidir?
A) Kendi fotoğraflarından başlamalıdır.
B) Fotoğrafların boyutlarına göre dizmelidir.
C) Fotoğrafların tarihlerine dikkat etmelidir.
D) En beğendiği fotoğrafı en başa koymalıdır.
 • 26. Masallardan Dedesinden Takvimden Kimlik Belgesinden Özgeçmişini hazırlamak isteyen Serdar yukarıdakilerin kaç tanesinden faydalanabilir?
A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
 • 27. Olayların tarihsel sıralanışı ile ilgilenen bilim dalına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soy Ağacı
B) Fizik
C) Kronoloji
D) Kimya
 • 28. Türkiye’de doğan iki kişinin resmi kimlik belgelerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle aynıdır?
A) Doğum tarihi
B) Uyruğu
C) Cinsiyeti
D) Doğum yeri
 • 29. Elle tutulup gözle görülemeyen, Dünya’ nın en dış katmanı hangisidir?
A) Atmosfer
B) Su Katmanı
C) Kara Katmanı
D) Yer Küre
 • 30. Yer Kabuğu için söylenen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yer kabuğundaki kayaçları çeşitli mineraller oluşturur.
B) Yer kabuğunun kalınlığı Dünya’nın her bölgesinde aynıdır.
C) Yer kabuğunun yapısında madenler yer alır.
D) Çeşitli taş, toprak kayaçlardan oluşmuştur
 • 31. Yukarıdaki kişilerin inceledikleri madde hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Cıva
B) Canlı
C) Fosil
D) Petrol
 • 32. Fosilleri inceleyen bilim adamlarına verilen 9. isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doktor
B) Paleontolog
C) Biyolog
D) Arkeoloji
 • 33. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt olarak adlandırılan madenlerden değildir?
A) Kömür
B) Petrol
C) Doğal gaz
D) Bakır
 • 34. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ülkemizde birçok maden rezervi bulunmaktadır
B) Mineraller bir araya gelerek madenleri oluşturur.
C) Kaya tuzu bir mineraldir.
D) Ülkemizde en çok çıkarılan maden altındır.
 • 35. Doğada tek sıvı halde bulunan ve yukarıdaki malzemede kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bor Minerali
B) Bakır
C) Alüminyum
D) Cıva
Bu testleri alan öğrenciler ayrıca şunları da aldılar: :

Şununla oluşturuldu: That Quiz — diğer konu alanlarındaki kaynaklarla birlikte matematik testi üretim sitesi.