çalışma soruları
 • 1. Giyilebilir teknolojilere beş örnek yazın
 • 2. Aşırı teknoloji kullanımı oluşabilecek beş farklı olumsuz durum yazın
 • 3. 5 Adet işletim sistemi adını yazınız
 • 4. Herhangi bir donanım olmadan, internet üzerinden dosya saklayabileceğimiz veri depolamanın adı nedir?
 • 5. İnternet etiği ne demektir, kısaca açıklayın
 • 6. Birkişinin kendi emekleri ile ürettiği eserleri üzerindeki hukuki haklara ne ad verilir?
 • 7. Kullanım haklarına göre beş adet lisans türünün adını yazın
 • 8. İki adet bilişim suçu örneği yazın
 • 9. Siber zorbalık nedir kısaca açıklayın
 • 10. Dijital oyunların hayatımıza olumsuz etkilerinden beş tanesini yazın
 • 11. Bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarına beş örnek yazın
 • 12. Dış donanımlardan beş tanesinin sadece adını yazın
 • 13. Sabit disk(Harddisk) ve Anakart donanımlarının görevlerini kısaca yazın
 • 14. 10GB kaç MB eder
 • 15. Aşağıda kapasite bakımından rastgele verilen depolama birimlerini en küçük boyuttan en büyüğe doğru sıralayın? CD – Flashbellek – Disket – Sabitdisk
 • 16. Aşağıdaki dosya türleri için birer tane dosya uzantısı yazın? Ses dosyası: Resim dosyası: Video dosyası: Metin(yazı) dosyası: Uygulama (Program) dosyası:
 • 17. : Aşağıdaki klavye kısa yollarının görevlerini yazın? Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Z Ctrl+S
 • 18. Bilişim etiği nedir, kısaca açıklayın?
 • 19. İyi bir dijital vatandaşın iki özelliğini yazın
 • 20. e-Devlet internet sitesinin adresini yazın
Şununla oluşturuldu: That Quiz — matematik ve diğer alanlarda test oluşturma ve notlandırma sitesi.