Ділення натурального дробу на натуральне число
 • 1. 67,2:8
A) 84
B) 8,4
C) 0,84
D) 4,8
 • 2. 22,23:9
A) 24,7
B) 247
C) 0,247
D) 2,47
 • 3. 86,5:25
A) 4,36
B) 6,34
C) 4, 63
D) 3,46
 • 4. 4,34:7
A) 0,62
B) 62
C) 0,062
D) 6,2
 • 5. 17:4
A) 42,5
B) 0,425
C) 4,25
D) 425
 • 6. 2:5
A) 0,4
B) 4
C) 0,04
D) 40
 • 7. 36:10
A) 0,36
B) 0,036
C) 360
D) 3,6
 • 8. 7:10
A) 1,7
B) 70
C) 0,7
D) 0,07
 • 9. 45,69:100
A) 0,4569
B) 4,569
C) 4569
D) 0,04569
 • 10. Зменш число 27,9 у 2 рази
A) 1,395
B) 13,95
C) 55,8
D) 5,58
 • 11. Зменш число 27,9 у 5 разів
A) 5,58
B) 1,395
C) 13,95
D) 55,8
Учні, які виконували цей тест також виконали :

Створено з That Quiz — сайт створення тестів для математики з ресурсами для інших предметних областей.