Ділення натурального дробу на натуральне число
 • 1. 67,2:8
A) 4,8
B) 0,84
C) 84
D) 8,4
 • 2. 22,23:9
A) 24,7
B) 2,47
C) 0,247
D) 247
 • 3. 86,5:25
A) 4, 63
B) 4,36
C) 3,46
D) 6,34
 • 4. 4,34:7
A) 6,2
B) 0,062
C) 0,62
D) 62
 • 5. 17:4
A) 4,25
B) 0,425
C) 42,5
D) 425
 • 6. 2:5
A) 40
B) 4
C) 0,04
D) 0,4
 • 7. 36:10
A) 360
B) 3,6
C) 0,36
D) 0,036
 • 8. 7:10
A) 1,7
B) 70
C) 0,7
D) 0,07
 • 9. 45,69:100
A) 4,569
B) 0,4569
C) 4569
D) 0,04569
 • 10. Зменш число 27,9 у 2 рази
A) 55,8
B) 5,58
C) 13,95
D) 1,395
 • 11. Зменш число 27,9 у 5 разів
A) 55,8
B) 5,58
C) 1,395
D) 13,95
Учні, які виконували цей тест також виконали :

Створено з That Quiz — сайт створення тестів для математики з ресурсами для інших предметних областей.