Контрольна робота №3 "Ознаки рівності трикутників" 7 клас"
  • 1. Оберіть правильне твердження, яке є ознакою рівнобедреного трикутника:
A) Якщо у трикутнику два кути рівні, то такий трикутник рівнобедрений;
B) Якщо у трикутнику дві сторони рівні, то такий трикутник рівнобедрений
C) У рівнобедреному трикутнику дві сторони рівні
D) У рівнобедреному трикутнику медіана, бісектриса і висота, проведені до основи збігаються.
  • 2. За якими елементами неможливо встановити рівність трикутників?
A) За трьома кутами
B) За стороною і прилеглими до неї кутами
C) За трьома сторонами
D) За двома сторонами і кутом між ними
  • 3. Як називається відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони?
A) Висота
B) Основа
C) Бісектриса
D) Медіана
  • 4. Указати пару рівних сторін трикутників, якщо∆ABC = ∆ADC
A) АВ = DС
B) ВС =DС
C) АВ = АС
D) АС = DС
  • 5. Визначте, яка з наведених рівностей випливає з умови, що у різносторонньому ∆АВС відрізок ВК є висотою:
A) ∠ВАК=900
B) ∠ВКС=900
C) ∠АВК=∠СВК
D) ∠ВАК=∠ВСК
  • 6. Якщо ВК – висота у рівнобедреному ∆АВС з основою АС, то неправильним твердженням є:
A) ∠АВК=∠СВК
B) ∠ВКС =90º
C) АС = ВС
D) АК = КС
  • 7. У ∆АВС: ВК – медіана і висота. АВ = 6см, АК = 5см. Знайти периметр ∆АВС
A) 12 см
B) 22 см
C) 16 см
D) 17 см
  • 8. У рівнобедреному ∆АВС: АС – основа, ВК – бісектриса, 4КС = 36см. Знайти АС
A) 28 см
B) 18 см
C) 16 см
D) 22 см
  • 9. У рівнобедреному ∆АВС: АС – основа, АВ = 6см, АС = 4см. Знайти периметр ∆АВС
A) 22 см
B) 28 см
C) 16 см
D) 18 см
  • 10. АС – основа рівнобедреного ∆АВС, периметр якого дорівнює 36см, АВ : АС = 5 : 8. Знайти довжину сторони ВС.
A) 18 см
B) 12 см
C) 16 см
D) 10 см
Учні, які виконували цей тест також виконали :

Створено з That Quiz — сайт створення тестів для математики з ресурсами для інших предметних областей.