ThatQuiz
Biblioteca de proves públiques
thatquiz.org
ProfessorNom de la provaTipus de provaData d'edició
Oliver, Rafel - Cepa SON CANALS
Càlcul topogràfic(conceptes trigonométrics) (18)Diapositives2012.05.25
Hübner figueras, Astrid - IES Alba del Vallès
Examen introducció a l'àlgebra (54)Resposta curta2012.03.01
Galvis bellés, Jose maria - CEPA Son Canals
Tema 2 pág 61,62,63 exer. 1, 3, 10, 12, 13, 15, 22, 23, 26 i 34 (15)Diapositives2012.02.14
Tema 1 pág 39 exer. 38 (6)Diapositives2012.02.13
Resolució sistemes d'equacions 8 pàg 133 (6)Diapositives2012.02.13
Senar gonzàlez, Marc - INS Santa Eulàlia
Equacions de segon grau incompletes (14)Diapositives2012.02.13
Productes notables (10)Opció múltiple2012.01.20
Gual, Berna - CEIP Juníper Serra
Prehistòria, edat antiga i mitjana (a la península) (6è ep) (30)Opció múltiple2012.01.17
Corral, Encarna -
Taules de multiplicar (20)Resposta curta2011.10.24
Carretero, Josep a. - Col·legi Lledó
l'esquelet (1)Diapositives2011.10.18
Rodriguez Barrera, Roberto - Sant Ramon - Sagrat Cor
Tecnologia 3r eso 3a av (20)Opció múltiple2011.06.14
Creus, Josep -
Qüestions sistemes d'equacions (1r bat) (10)Opció múltiple2011.04.26
Del Cueto Alonso, Susana -
Operacions amb monomis (10)Aparellar2010.11.06
Carretero, Josep a. - Col·legi Lledó
vista i oïda (1)Diapositives2010.09.10
els músculs (1)Diapositives2010.09.10
Comarques de Catalunya. (1)Diapositives2010.04.13
Rius, caps i golfs de catalunya (1)Diapositives2010.04.08
relleu de catalunya (1)Diapositives2010.04.01
1...5960616263646566676869