ThatQuiz
Biblioteca de proves públiques
thatquiz.org
ProfessorNom de la provaTipus de provaData d'edició
Hübner figueras, Astrid - IES Alba del Vallès
Operacions combinades 1.1 (10)Resposta curta2013.05.14
Montse gelis bosch, Mgb - INS Montsacopa
escales i mapes (10)Opció múltiple2013.05.09
Oliver, Rafel - Cepa SON CANALS
Funcions lineals i parabòliques (10)Diapositives2013.05.08
Funcions lineals (5)Diapositives2013.05.08
Funcions lineals 2 (6)Diapositives2013.05.08
Segui ramis, Iolanda -
Medi 5è . la població (20)Opció múltiple2013.05.08
Montse gelis bosch, Mgb - INS Montsacopa
Logaritmes (10)Resposta curta2013.05.04
Operacions combinades (enters) (10)Resposta curta2013.05.04
mesures de longitud, superfície i volum (10)Diapositives2013.05.04
Espígol, Pep - Escola Solc
Isòtops (19)Diapositives2013.04.17
Rebagliato, Jordi -
Rectes i punts (10)Aparellar2013.04.10
Rado Bauza, Gemma Marina - IES Son Pacs
Iniciació resolució equacions (20)Diapositives2013.04.08
Unitats àrea (10)Diapositives2013.03.25
Unitats de volum (10)Diapositives2013.03.25
Unitats de mesura (10)Diapositives2013.03.25
Verdaguer, Xavier - Institut Abat Oliba
Funcions (10)Resposta curta2013.03.18
Rebagliato, Jordi -
Problemes amb equacions 2 (10)Opció múltiple2013.03.12
Problemes amb equacions (10)Opció múltiple2013.03.12
1...656667686970717273747577